Źródła – logo

Światowy Dzień Wody

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).

„Woda i energia” to temat przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Woda i zasoby energii to dwie bliskie i ściśle powiązane ze sobą dziedziny. Produkcja i przesyłanie energii oznaczają jednocześnie zużywanie zasobów wody, szczególnie w przypadku produkcji energii wodnej, atomowej oraz termicznej. Około 8 procent światowej produkcji energii zużywane jest do pompowania wody i dostarczania jej użytkownikom.

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, a obchodzone corocznie 22 marca. Choć Ziemię w 70,8 proc. pokrywa woda, to zaledwie 2,5 proc. to woda słodka, która nadaje się do picia. ONZ pragnie zwrócić uwagę na kurczące się zasoby wody pitnej i naszą od niej zależność.

Chcesz lepiej poznać problematykę wodną? Zapraszamy na stronę "Woda nas uwodzi".