Źródła – logo

Światowy Dzień Zagrożenia Hałasem

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Zagrożenia Hałasem. Na hałas negatywnie wpływający na zdrowie jest narażonych 44% Europejczyków. To drugi największy problem ekologiczny Unii Europejskiej, po zanieczyszczeniu powietrza. W Polsce standardy ochrony przed hałasem są bardzo niskie. W większości przypadków dopuszczają one hałas dużo wyższy niż próg uciążliwości dla zdrowia, wyznaczony przez WHO na 55 dB. Dopuszczalne poziomy hałasu z pojazdów są tak wysokie, jakby po II wojnie światowej nie było w zasadzie żadnego postępu technicznego w tej mierze. Przeczytaj jak możesz się chronić przed hałasem.