Źródła – logo

Proponujemy uczniom i …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Proponujemy uczniom i nauczycielom łódzkich szkół wykorzystanie pięknej jesiennej pogody - na zajęcia terenowe w Łodzi lub w najbliższej okolicy Łodzi. Zajęcia w terenie nie tylko urozmaicą szkolną codzienność i pozwolą pobyć na łonie natury, ale przede wszystkim uzupełnią realizację ekologicznej i regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej. A wiadomości zdobyte na takich zajęciach trwale zapadną w pamięć uczniów, gdyż poparte będą ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami. Warsztaty są doskonałym uzupełnieniem międzyprzedmiotowych ścieżek, przede wszytkim: ekologicznej, prozdrowotnej oraz regionalnej.
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, przy dużym udziale zajęć ruchowych i wykorzystaniu kart pracy. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej tematyce stosowane są inne metody).
Zajęcia trwają dwie lub cztery godziny lekcyjne i odbywają się w wybranych terenach zielonych w Łodzi: Park 3 Maja, Park im. J. Piłsudskiego Zdrowie, Park Julianowski im. Mickiewicza, Park Źródliska, Park Poniatowskiego, Las Lublinek, Park na Młynku, Staw Stefańskiego, Dobieszków, Wiączyń.
Klasy zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 632 81 18, 632 81 18, kom. 0 503 733 770 lub e-mail: edukacja@zieloneszkoly.pl
Wiecej informacji, tematy zajęć tutaj >>>