Źródła – logo

Zmiany w podstawie programowej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2014 roku).

Kilka dni temu Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie to wprowadza zmiany w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP)

Głównym celem zmian w zakresie wychowania przedszkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego od 2015 r. dla pięciolatków, a od 2017 dla wszystkich przedszkolaków.

Celem zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej jest szersze niż dotychczas dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów, poprzez rezygnację z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I SP.

Nie ulegnie zmianie (ani zwiększeniu ani zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Nauczyciel będzie mógł dowolnie ustalać kolejność treści i nie będzie ograniczony wysmaganiami dot. ucznia kończącego kl. I.
Wprowadzono również zmiany w zalecanych warunkach realizacji podstawy programowej, dotyczące organizacji procesu edukacyjnego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Najważniejsze z nich to:

Zmiany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wejdą w życie po wakacjach.

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia z OSR

Załącznik nr 1 do rozporządzenia

Załącznik nr 2 do rozporządzenia