Źródła – logo

Serdecznie zapraszamy na …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Szanse Rozwoju Łodzi i Regionu Łódzkiego Poprzez Zintegrowaną Rewitalizację", która odbędzie się w Łodzi w dniach 6 - 7 lutego 2006 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom miasta i regionu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, architektury, zabytków, zasobów naturalnych oraz rewitalizacji społecznej, Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi wraz z partnerami: EC&B Consulting i Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” organizuje konferencję gospodarczą pt.: "Szanse Rozwoju Łodzi i Regionu Łódzkiego Poprzez Zintegrowaną Rewitalizację". Za merytoryczną stronę konferencji odpowiadają Instytut Rewitalizacji w Alexandrii (Virginia, USA) oraz Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi.

Instytut Rewitalizacji jest pozarządową instytucją non-profit działającą w celu popularyzacjii rozwoju działań rewitalizacyjnych we wszystkich sektorach gospodarki i życia społecznego. Dyrektor Instytutu, Storm Cunningham, ocenia wartość globalnego rynku rewitalizacyjnego na ponad 2 biliony dolarów amerykańskich rocznie, co szczegółowo opisał w swojej książce pt. "The Restoration Economy :The Greatest New Growth Frontier" - "Ekonomia Rewitalizacji: Największy Nowy Obszar Wzrostu Gospodarczego": (www.restorationeconomy.com).
Partnerami Instytutu Rewitalizacji są między innymi: Clemson University, Harvard University, University of Florida, University of Texas (pełna lista partnerów oraz informacje dotyczące działalności Instytutu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.revitalizationinstitute.org).

Cele

 • zaprezentowanie koncepcji i narzędzi Zintegrowanej Rewitalizacji
 • przedstawienie perspektywy udziału Łodzi jako w pierwszym mieście w Europie Środkowej i Wschodniej w pilotażowym projekcie proponowanym przez Instytut Rewitalizacji w Alexandrii (Virginia, USA).
 • case study - prezentacja podobnych projektów realizowanych na całym świecie

  Program

 • prezentacja dyrektora Instytutu Rewitalizacji, Storma Cunninghama
 • warsztaty oraz sesja dyskusyjna
 • wizyta uczestników w najbardziej interesująco rewitalizowanych obiektach w Łodzi
 • prezentacja terenów potencjalnie nadających się do rewitalizacji
 • prezentacja wstępnych wyników badań zrealizowanych w ramach projektu prowadzonego przez studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi pod nazwą "Łódź - miasto przyjazne?"

  Uczestnicy

 • przedstawiciele samorządów lokalnych
 • przedstawiciele uczelni wyższych
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO)
 • przedstawiciele przedsiębiorstw:
 • firmy budowlane i remontowe
 • developerzy
 • agencje nieruchomości
 • sektor finansowy: banki, fundusze, firmy ubezpieczeniowe
 • potencjalni inwestorzy
 • inne instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się promowaniem rozwiązań ekologicznych w zarządzaniu

  Wartość dodana dla sponsorów

 • prezentacja oferty w foyer konferencji
 • dołączenie materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych (teczki, długopisy, notatniki, torby reklamowe, itp.)
 • dotarcie do grupy przedsiębiorstw zaangażowanych w inwestycje budowlane i rewitalizacyjne
 • informacje o sponsorach na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi przez okres jednego roku
 • informacje o sponsorach w materiałach konferencyjnych
 • kontakty z przedstawicielami samorządów oraz potencjalnych partnerów - networking
 • możliwość nawiązania współpracy z organizacjami i firmami na całym świecie zrzeszonymi w sieci partnerów Instytutu Rewitalizacji
 • promocja produktów, usług lub marki wśród studentów Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi (także poza terminem konferencji)

  Informacje organizacyjne
  Miejsce konferencji: sala konferencyjna Urzędu Miasta Łodzi
  Koszt udziału w konferencji wynosi PLN 450,- od osoby. Opłata obejmuje:

 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • 2 x lunch
 • udział w bankiecie

  Osoby, które zgłoszą się do 15 listopada 2005 roku otrzymają bonifikatę w wysokości PLN 50,-.
  Przy zgłoszeniach grupowych (od 2 osób) do 15. listopada możliwe są negocjacje kosztów udziału w konferencji.

  Wszelkich informacji na temat konferencji udziela koordynator Szymon Walas pod nr tel. (42) 654-90-95 w. 36 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: szymon.walas@kupiecka.pl.