Źródła – logo

Zapraszamy do odwiedzenia …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej realizowanego przez nas (na terenie województwa łódzkiego) projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów "Czy ja dbam o środowisko?". Na stronie znajdują się infomacje dla uczestników, materiały dla nauczycieli (scenariusze, prezentacje), lista uczestników, informacje o projekcie, formularz zgłoszeniowy.
Stronę można oglądać pod adresem www.szkolnyaudyt.pl.