Źródła – logo

Trwa nabór do II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej, organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w ramach projektu „Postaw na rozwój. Zrównoważony!” (II edycja).

Podczas dwuetapowego szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej oraz zostaną przygotowani do samodzielnej pracy w roli trenerów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czy wiesz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdyby mieszkańcy krajów Globalnego Południa odmówili któregoś dnia pracy? Czy zastanawiałeś się kiedyś, na co Polska wydaje pieniądze w ramach programu współpracy rozwojowej? Czy dostrzegasz, jak media utrwalają stereotypy na temat Globalnego Południa?

Zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Edukacji Globalnej. Specjaliści z zakresu tematyki globalnej przybliżą Ci zagadnienia takie jak:

Szkolenie będzie się składało z dwóch etapów:

ETAP 1 - kurs internetowy (e-learning) – sierpień 2014

    Dzięki przygotowanym przez specjalistów prezentacjom oraz licznym materiałom źródłowym udostępnionym on-line przyszli trenerzy zapoznają się z podstawami problematyki globalnej. Po każdym bloku składającym się z 3 prezentacji uczestnicy będą rozwiązywać sprawdzian składający się z części testowej i pytań otwartych. Aby ukończyć kurs i otrzymać certyfikat, uczestnik będzie musiał uzyskać minimum 60% punktów ze sprawdzianów. Liczba punktów będzie miała wpływ na zakwalifikowanie osób do drugiego etapu szkolenia.</p>
  <p>
    <strong>ETAP 2 &#8211; kurs stacjonarny &#8211; wrzesień-grudzień 2014</strong>

Spośród uczestników kursu internetowego wyłonionych zostanie 22 uczestników szkolenia stacjonarnego, którego celem będzie praktyczne zaprezentowanie i przećwiczenie metod edukacji globalnej. Edukatorzy Źródeł pracują przede wszystkim w oparciu o metody aktywizujące, przy udziale technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych, parateatralnych. Uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani merytorycznie i metodycznie do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globalnej.

Podczas szkolenia, obejmującego 88 godzin wykładów i warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze specjalistami od tematyki globalnej i pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia internetowego.

Zajęcia w ramach tej części odbędą się w Łodzi w terminach: 20-21 września, 11-12 oraz 25-26 października, 21-23 listopada, 6-7 grudnia 2014. Zapewniamy noclegi oraz wyżywienie (wegetariańskie lub/i wegańskie). Przewidujemy zwrot kosztów podróży, jednak z uwagi na ograniczony budżet nie jesteśmy w stanie zagwarantować zwrotu 100% kosztów.

Warunkiem uzyskania certyfikatu Trenera Edukacji Globalnej będzie obecność na co najmniej 4 zjazdach oraz aktywność na zajęciach.

Najlepszym absolwentom i absolwentkom zaproponujemy odbycie płatnych praktyk (zajęć warsztatowych w szkołach).

REKRUTACJA

Termin przysyłania zgłoszeń: 29 lipca 2014 (wtorek), godz. 23:59. Liczba miejsc ograniczona. Z osobami przyjętymi na kurs skontaktujemy się do 31 sierpnia.

    <p>Projekt „Postaw na rozwój. Zrównoważony! (II edycja)” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.</p>