Źródła – logo

Nabór na konferencję „W dziką stronę”

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).

W dziką stronę

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „W dziką stronę”, poświęconą terenowej edukacji ekologicznej. Konferencja odbędzie się w Spale (niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego), w terminie 27-28 września 2014.

Celem konferencji jest promocja nowatorskich metod edukacji ekologicznej w terenie, wymiana dobrych praktyk w zakresie terenowej edukacji ekologicznej i analiza możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej jakości w realiach pracy szkoły. W trakcie konferencji odbędą się również praktyczne warsztaty terenowe poświęcone prezentacji metod edukacji przyrodniczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności osoby zajmujące się edukacją ekologiczną i edukacją terenową/przyrodniczą (edukatorów, trenerów, nauczycieli, pracowników jednostek zajmujących się terenową edukacją przyrodniczą), a także osoby kształtujące ich kompetencje (metodyków, szkoleniowców itd.).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Pokrywamy koszt uczestnictwa w konferencji oraz pobytu w ośrodku FWP Spała. Nie pokrywamy natomiast kosztów dojazdu uczestników na miejsce konferencji.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 września. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru uczestników – pierwszeństwo udziału w konferencji będą mieli uczestnicy Szkoły Trenerów Edukacji Przyrodniczej organizowanej w ramach projektu. Preferujemy również maksymalne uczestnictwo 2 osób z jednej instytucji. O przyjęciu na konferencję poinformujemy do 12 września.

Więcej informacji na stronie www.eko.edu.pl.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „W dziką stronę” finansowanego z funduszy EOG.