Źródła – logo

[Katowiece] Spotkanie nt. roli przyrody w edukacji i harmonijnym rozwoju dzieci.

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie zapraszamy wszystkich, pracujących z dziećmi i młodzieżą na spotkanie z dr Bogdanem Ogrodnikiem:

NOWE TRENDY W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. POZNAWANIE, PROFILAKTYKA, ROZWÓJ.

Nowe trendy w edukacji ekologicznej zwracają uwagę na rozwojowe i poznawcze znaczenie kontaktu człowieka z naturą, które zatracone zostało w II połowie XX wieku. Jego brak spowodował, iż zaledwie w ciągu 1-2 pokoleń obserwujemy wzrost liczby nieprawidłowości w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży. Ponownie odkryto starą prawdę, że każdy młody organizm potrzebuje do harmonijnego rozwoju jak najczęstszego i pełnego, osobistego kontaktu z przyrodą (najlepiej dziką). Natura powinna na powrót stać się osią rozwoju człowieka. Zadaniem edukacji ekologicznej w XXI wieku jest więc nie tylko umożliwianie poznawania przyrody ale i profilaktyka zaburzeń rozwojowych bazująca na specjalnie opracowanym kontakcie z przyrodą.

PROWADZĄCY: Dr Bogdan Ogrodnik, Pracownia Edukacji Żywej

BOGDAN OGRODNIK (1961) - dr nauk filozoficznych. Inicjator i współtwórca Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Współtwórca i realizator programów edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Autor koncepcji zdarzenia edukacyjnego. Założyciel (wspólnie z dr Mają Głowacką) i wiceprezes fundacji „Pracownia Edukacji Żywej”.

KIEDY: 14 października, godz. 17.00-20.00

GDZIE: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, Katowice