Źródła – logo

Edukacja globalna dla najmłodszych - trwa nabór na szkolenia dla nauczycieli oraz wychowawców przedszkolnych

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na bezpłatne szkolenia EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMŁODSZYCH. To już trzecia edycja projektu, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem nauczycieli i wychowawców przedszkolnych z całej Polski.

Celem szkoleń jest zainteresowanie nauczycieli tematyką współzależności między Globalnym Południem a Globalną Północą, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka, a ponadto dostarczenie nauczycielom podstawowej wiedzy z zakresu edukacji globalnej i zaprezentowanie metod edukacyjnych, które można wykorzystać z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet edukacyjny zawierający zestaw scenariuszy o krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, wraz z materiałami merytorycznymi, kartami pracy, a także zaświadczenie uczestnictwa. Każdy nauczyciel otrzyma także płytę z materiałami do lekcji interaktywnych.

W 100 placówkach zgłoszonych do projektu odbędą się 3 bezpłatne warsztaty dla dzieci prowadzone przez doświadczonych edukatorów ODE Źródła. O wyborze placówek, zadecyduje możliwość dotarcia do nich przed trenerów. Aby szkoła zakwalifikowała się do przeprowadzenia w niej warsztatów, wymagana jest deklaracja nauczyciela o samodzielnym przeprowadzeniu trzech kolejnych warsztatów z zakresu edukacji globalnej (na podstawie gotowych materiałów i scenariuszy, przekazanych przez ODE Źródła).

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi. W trakcie spotkania przewidziana jest przerwa z drobnym poczęstunkiem oraz kawą i herbatą z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności na szkolenia przyjmowany będzie jeden nauczyciel z danej placówki. Kolejni nauczyciele z tej samej szkoły/przedszkola zostaną przyjęci w miarę dostępności miejsc.

Szkolenia odbędą się w następujących miastach:

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową, na adres: marta.karbowiak@zrodla.org.pl . W tytule prosimy wpisać „Eduglob – nazwa miasta, w którym chce Pani/Pan wziąć udział w szkoleniu”

W treści maila proszę zawrzeć następujące informacje:

1) imię i nazwisko zgłaszającego się nauczyciela

2) adres mailowy + telefon kontaktowy

3) reprezentowana placówka szkolna lub przedszkolna

4) poziom nauczania (przedszkole / klasy I-III)


Projekt "Edukacja globalna dla najmłodszych (edycja II)" jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.