Źródła – logo

Dziecko bez stopni

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2015 roku).

Zachęcamy nauczycieli, rodziców, edukatorów i wszystkich, którym zależy, by szkoła była lepsza, do wsparcia koalicji edukacyjnej "Dziecko bez stopni". Koalicja stara się przekonać ustawodawców, aby wprowadzili do polskich szkół ocenę pomagającą się uczyć jako podstawowy sposób oceniania postępów w klasach I–III szkoły podstawowej. Taki system oceniania jest nie tylko właściwy ze względu na potrzeby rozwojowe dzieci, ale i możliwy do szerokiego stosowania, o czym świadczy praktyka nauczycieli z wielu polskich szkół. Poprzyj stanowisko „Dziecko bez stopni”.