Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza szkoły z terenu województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i opolskiego do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości obejmującego: historię parku, charakterystykę przyrodniczą, dokumentację ikonograficzną (mapy, szkice, zdjęcia). Więcej informacji na stronie http://www.parki.org