Źródła – logo

Zielone spotkania na Śląsku

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2016 roku).

Zapraszamy uczniów śląskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich na cykliczne: "Zielone spotkania" czyli bezpłatne warsztaty o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i globalnej, które realizujemy wraz z Pracownią Edukacji Żywej (PEŻ) w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej.
Każde zajęcia trwają 90 min, prowadzone są metodami aktywnymi, dostosowanymi do wieku uczestników. Najbliższe spotkania:

29 kwietnia: 12.00-13.30

„Co żuje w trawie”, Alicja Kloczkowska, PEŻ

zas warsztatów dzieci: dowiedzą się co to jest murawa kserotermiczna i gdzie ją można zobaczyć, poznają rośliny i zwierzęta występujące na murawach kserotermicznych, poznają rolę owiec w utrzymaniu muraw, wykonają model murawy kserotermicznej lub figurkę owcy.

5 maja: 11.45-13.30

„Małe laboratorium”, Katarzyna Kępska, ODE „Źródła”

łym laboratorium przyrody dzieci poczują się jak prawdziwi naukowcy i poznają tajniki eksperymentowania, przy użyciu prostych materiałów dostępnych w każdym domu. Zbadają niezwykłe właściwości zwykłej wody, powietrza, mąki ziemniaczanej, mleka i kapusty, wywołają ducha w butelce, sprawdzą jak działa rakieta, jak zrobić domową gaśnicę, fontannę i wciągające bagno.

22 maja: 9.00-10.30

„ Świat w kolorach”, Ewelina Roszkowska, PEŻ

cia przyrodniczo-artystyczne wokół zagadnienia bioróżnorodności. Różnorodność barw, kolorów, motywów w naturze zainspiruje nas do ekspresji artystycznej przy użyciu suchych pigmentów olejnych. Czym są barwy w przyrodzie, do czego służą, jak to się dzieje, że je widzimy, dlaczego przyroda potrzebuje różnorodności kolorów?

16 czerwca: 9.00- 10.30

„Ślady zwierząt”, Maja Głowacka, PEŻ

zas warsztatów dzieci metodami aktywnymi będą się uczyć, gdzie poszukiwać i jak rozpoznawać ślady dzikich zwierząt . W sposób usystematyzowany przedstawione zostaną różne rodzaje śladów (tropy, odchody, ślady żerowania, gniazda, miejsca odpoczynku itp.). Większość z nich jest bardzo powszechna w lasach i na łąkach , w związku z czym podczas najbliższej wycieczki z nauczycielem lub rodzicami uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Podczas omawiania śladów konkretnych gatunków dodatkowo przedstawiona zostanie biologia i zachowanie zwierząt. Omówione zostanie również znaczenie rozpoznawania śladów w nauce (zwłaszcza ekologii). Podczas spotkania nie tylko będziemy oglądać ślady na zdjęciach, niektóre będzie można wziąć do ręki i przyjrzeć się im dokładnie.

26 czerwca

"Kuracja dla Rozgorączkowanej Ziemi", Piotr Dominiak, ODE „Żródła”

Interaktywny warsztat, którego celem jest zaprezentowanie najważniejszych faktów związanych ze zmianami klimatu. Jego uczestnicy wspólnie z prowadzącym przeprowadzają proste eksperymenty fizyko-chemiczne, analizują zjawisko smogu i niskiej emisji oraz jednego z najważniejszych gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla. W kolejnej części warsztatu uczestnicy analizują źródła gazów cieplarnianych i wielkość ich emisji, a następnie określają wspólnie wpływ zmian klimatu na życie na ziemi, a także na naszą cywilizację. Metody i narzędzia stosowane podczas warsztatu: eksperyment, praca w grupach, filmiki, prace manualne, prezentacja multimedialna.

Kontakt w sprawie warsztatów: kasia.kepska@zrodla.org.pl