Źródła – logo

Warsztaty w czasie wakacji - oferta dla pólkolonii i świetlic

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2016 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zaprasza grupy kolonijne/półkolonijne/świetlicowe do udziału w warsztatach ekologiczno-artystycznych.
Nasze warsztaty wakacyjne to połączenie przekazu ekologicznego i przyrodniczego z różnorodnymi technikami artystycznymi. Pracujemy z dziećmi przy użyciu naturalnych lub recyklingowych materiałów. Każdy warsztat angażuje różne zmysły, pobudza naturalną dziecięcą kreatywność i wyzwala potencjał twórczy, bazuje na przeżywaniu, jest przeprowadzany inną techniką i urozmaicany zabawami energetyzującymi.

Zapraszamy!