Źródła – logo

Rozsrzygnęliśmy konkurs na leśne szkoły!

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2016 roku).

Drodzy nauczyciele, nauczycielki i uczniowie! Rozstrzygnęliśmy konkurs na pięciodniowe leśne szkoły w projekcie "W dziką stronę". Otrzymaliśmy aż 80 sprawozdań relacjonujących Wasze dzikie warsztaty, a ich lektura utwierdziła nas w przekonaniu jak bardzo potrzebne są w szkołach takie zajęcia. Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie, pomysły, energię, pracę włożoną w organizację zajęć i napisanie sprawozdań. Wierzymy, że doświadczenia wyniesione z uczestnictwa w projekcie będą owocować w przyszłości. Szkoda, że do udziału w leśnych szkołach mogliśmy wybrać tylko 10 klas… Gratulujemy wyróżnionym uczniom i ich wychowawcom!