Źródła – logo

Warsztaty terenowe na Jurze Krakowsko-Czestochowskiej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2016 roku).

Zapraszamy szkoły z terenu woj. śląskiego do udziału w warsztatach terenowych organizowanych przez ODE Źródła w ramach projektu:
Lekcje w naturze, czyli edukacja przyrodniczo-ekologiczna podczas wycieczek.
Warsztaty odbywać się będą w Podlesicach, pięknej miejscowości położonej wśród malowniczych skał jurajskich, w samym sercu Jury Krakowsko- Częstochowskiej. W programie: 3-godzinny warsztat terenowy dopołudniowy w okolicy Podlesic, wizyta w Jaskini Głębokiej (ok. 40 min) oraz w rezerwacie Natura 2000 Góra Zborów (ok. 1 godziny), 3 godzinny warsztat terenowy popołudniowy w okolicy Podlesic. Proponowane godziny zajęć: 9.00-18.00. Termin: wrzesień i październik 2015 r. (dzień do uzgodnienia). Zapewniamy opiekę merytoryczną doświadczonych trenerów.
Koszt wycieczki to 180 zł za grupę. Grupy mogą liczyć od 15- 30 osób. Jest możliwość przyjazdu 2 grup, dla każdej grupy zapewniamy opiekę 1 trenera.
Nie pokrywamy kosztów przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników. Zgłoszenia do projektu przyjmuje Katarzyna Kępska: kasia.kepska@zrodla.org.pl.

Organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, oddział w Katowicach

Projekt dofinansowany jest przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zaproszenie do druku