Źródła – logo

Zakończyliśmy projekt: Lekcje w naturze

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2017 roku).

11 grup ze śląskich szkół wzięło udział w projekcie Lekcje w naturze, czyli edukacja przyrodniczo-ekologiczna podczas wycieczek. Celem projektu było upowszechnienie przyrodniczej edukacji terenowej, która łączy naukę przez zabawę i przygodę, poszerzanie wrażliwości na przyrodę i świadomości ekologicznej, a także stworzenie dzieciom okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i wypoczynku w cennym przyrodniczo i krajobrazowo miejscu. Warsztaty terenowe realizowaliśmy we wrześniu i na początku października w bardzo malowniczej miejscowości Podlesice koło Zawiercia. Oprócz udziału w warsztatach,grupy zwiedzały Jaskinię Głęboką oraz rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów. Matka Natura zaszczyciła nas piękną jesienią przez cały czas trwania projektu. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zdjęcia z zajęć można obejrzeć tutaj