Źródła – logo

Ośrodek Działań Ekologicznych …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” zaprasza szkoły z terenu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego do udziału w kolejnej edycji projektu "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości obejmującego: historię parku, charakterystykę przyrodniczą, dokumentację ikonograficzną (mapy, szkice, zdjęcia). Wiosną 2007 roku odbędą się w Państwa województwach spotkania szkoleniowo-informacyjne. Można zgłaszać się już teraz. Więcej informacji na stronie http://www.parki.org