Źródła – logo

Lekcje w naturze w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2017 roku).

nabór do projektu

Serdecznie zapraszamy szkoły z terenu woj. śląskiego do udziału w warsztatach terenowych organizowanych przez śląski oddział ODE Źródła w ramach II edycji projektu: Lekcje w naturze, czyli edukacja przyrodniczo-ekologiczna w terenie.

Celem projektu jest upowszechnienie przyrodniczej edukacji terenowej, która łączy naukę przez zabawę i przygodę z poszerzaniem wrażliwości na przyrodę i świadomości ekologicznej, a także stworzenie dzieciom okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą i wypoczynku w cennym przyrodniczo i krajobrazowo miejscu. Nasze wycieczki opracowane zostały ściśle w nawiązaniu do podstawy programowej, z uwzględnieniem poznania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Zapraszamy zatem na warsztaty w Podlesicach, pięknej miejscowości położonej wśród malowniczych skał jurajskich, lasów i pół, w samym sercu Jury Krakowsko- Częstochowskiej: http://www.podlesice.org.pl/

W programie :


Proponowane godziny wycieczki: od 9.00-16.00. Termin: wrzesień i październik 2016 oraz kwiecień i maj 2017 r. Zapewniamy opiekę merytoryczną doświadczonych trenerów, wyspecjalizowanych w edukacji terenowej.

Koszt wycieczki to 180 zł za grupę. Grupy mogą liczyć od 15-25 osób.

Nie pokrywamy kosztów przejazdu, posiłków oraz ubezpieczenia uczestników.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje Katarzyna Kępska: kasia.kepska@zrodla.org.pl, 519 326 991.

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.