Źródła – logo

Dziękujemy za wsparcie …

Ta wiadomość jest archiwalna.

Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe udzielone nam w ostatnich tygodniach przez:

Oczywiście pełne sprawozdania finansowe i merytoryczne z naszej działalności dostępne są w dziale raporty.