Źródła – logo

Scenariusz zajęć pt. „Rozwój? Nie szkodzi.” o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2019 roku).

Każdy z Was może wziąć udział w kampanii edukacyjnej Polskiej Zielonej Sieci korzystając z nowego scenariusza zajęć na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju i przeprowadzić samodzielnie warsztat na uczelni, w szkole, w domu kultury itp. Uczestnicy będą mogli skonfrontować swoją wizję świata z jego aktualnym stanem i przyjrzeć się różnym modelom rozwoju.

Scenariusz został stworzony z myślą o studentach, jednak można go też użyć pracując z młodzieżą powyżej 16 roku życia. Zajęcia ze scenariuszem angażują wszystkich w różnego typu działania m.in. wykorzystując nowoczesne media, pozwalają zdobyć ciekawą wiedzę, sprawdzić umiejętności poszczególnych uczestników, a także poznać się nawzajem i zbudować lepsze relacje w grupie. Wystarczą 2-3 godziny zegarowe, ewentualnie można dopasować scenariusz do własnych możliwości czasowych i wybrać niektóre z zaproponowanych ćwiczeń.

Uczestnicząc w zajęciach sprawdzamy czy nasza, subiektywna wizja świata pokrywa się z rzeczywistością, poznajemy największe wyzwania, jakie stoją dziś przed wszystkimi ludźmi i sposoby na zmierzenie się z nimi oraz, przede wszystkim, nasz udział w zrównoważonym rozwoju wszystkich społeczeństw. Dowiadujemy się jak wiele udało się osiągnąć dzięki Milenijnym Celom Rozwoju oraz konfrontujemy ich realizację z planem na kolejne 15 lat i Celami Zrównoważonego Rozwoju. Sprawdzamy czy jest tylko jedna ścieżka rozwoju dla świata i czy jest ona sprawiedliwa.

Scenariusz można pobrać ze strony www.globalnepoludnie.pl. Polecamy korzystać ze scenariusza wraz z broszurą o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz 20-minutowym filmem pt. "Dobre życie. Obietnica rozwoju w Namibii i Bułgarii."

Uczestnicy zajęć będą mogli wykazać się różnymi umiejętnościami, dzięki zróżnicowanym ćwiczeniom i pracy w grupach. Gwarantujemy, że nikt nie będzie się nudził.

Scenariusz zajęć powstał w ramach kampanii Polskiej Zielonej Sieci “Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych.” współfinansowanej w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Kampania jest częścią 3-letniego przedsięwzięcia „Sprawdzamy Inwestycje dla Rozwoju“, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ani Unii Europejskiej.

Scenariusz zajęć jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małgorzaty Świderek i Polskiej Zielonej Sieci. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2016. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.