Źródła – logo

Zapraszamy uczniów do udziału …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie "Ty też masz wpływ na zmiany klimatu". Kampania Ty też masz wpływ na zmiany klimatu jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na problem zmieniającego się klimat - jedno z największych wyzwań, z którymi będziemy musieli się zmierzyć w XXI wieku.

Komisja zachęca do podpisywania Deklaracji o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla: każdy z nas może zobowiązać się do wprowadzenia drobnych zmian. Deklaracja jest dostępna pod adresem: www.mycarbonfootprint.eu/pl/

Wśród uczniów, którzy podpiszą Deklarację zostaną rozlosowane nagrody – plecaki i koszulki kampanii. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej: www.climatechange.eu.com

Można znaleźć m.in. materiały dla nauczycieli i uczniów, kalkulator emisji dwutlenku węgla, wyniki badań naukowych poświęconych zmianom klimatycznym, pliki z programem, który po zainstalowaniu go na komputerze, zmniejszy ilość energii zużywanej przez komputer, krótkie filmy oraz linki do ciekawych stron poświęconych klimatowi.

Komisja Europejska przygotowała w tym celu zestaw rad, dotyczących tego, co każdy z nas może zrobić, np.:

  • Wyłączając 5 żarówek 60-watowych, gdy nie są potrzebne, można ograniczyć emisję CO2 o 270 rocznie;
  • Gotując tylko tyle wody, ile jest potrzebne do przygotowania gorącego napoju, można zmniejszyć emisję CO2 o 25 kg rocznie.
  • Zaoszczędzona energia wystarczyłaby do zasilenia 1/3 oświetlenia ulicznego w Europie;
  • Pamietaj, aby po naładowaniu telefonu wyjąć ładowarkę z ganizdka - inaczej 95% energii zostanie zmarnowana.
    Kampania będzie trwała do 15 grudnia 2006 r.