Źródła – logo

Fundacji Szansa – …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Fundacji Szansa – Centrum Edukacji Młodzieży zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Szkoła z tradycją”.
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej pokazującej żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej. Konkurs skierowany jest do szkół z ciekawą tradycją. Może być ona związana z patronem, hymnem szkoły, strojem galowym, kołem absolwentów, salą muzealną, obyczajami, publikacjami, festynami regionalnymi itp.
Konkurs prowadzony jest równolegle w trzech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Główna nagroda to 1000$. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie www.szkolaztradycja.org.