Źródła – logo

Ankieta dla nauczycieli klas I-III SP dot. edukacji globalnej w nauczaniu wczesnoszkolnym

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej.

Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć się m.in. czy treści edukacji globalnej są obecne w edukacji szkolnej, co ułatwia a co utrudnia wprowadzanie tematów dotyczących globalnych współzależności, jakiego rodzaju wsparcia w zakresie edukacji globalnej oczekują nauczyciele.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli klas I-III szkół podstawowych do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem edukacjaglobalna.webankieta.pl. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 min.

Badanie jest elementem projektu pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez ODE „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r.