Źródła – logo

Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2020 roku).

Drogie Członkinie i drodzy Członkowie stowarzyszenia!

Zgodnie z par. 32 statutu stowarzyszenia, informujemy, że zarząd zwołał zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków na dzień 12 stycznia (sobota) 2019 roku, na godz. 16.30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Źródeł w Łodzi, ul.Zielona 27.

Program zebrania:

  1. Prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok obrotowy 2017/2018.
  2. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań.
  3. Wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
  4. Sprawy inne i wolne wnioski.

Dla osób z poza Łodzi możliwy jest nocleg oraz zwrot kosztów podróży, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania. Zapraszamy również na wspólny obiad o 14.00 (prosimy o informacje, kto będzie na obiedzie).