Źródła – logo

Cyrkularna Bzura

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Już po raz czwarty na zaproszenie @Związek Międzygminny "BZURA" prowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli. Spotykamy się regularnie od 2017 roku z przerwą w pandemii, by rozmawiać o nadkonsumpcji i sposobach na zmniejszenie zużycie zasobów. W tym roku nacisk położyliśmy na produkcję i utylizacje elektroniki.
W roku 2021 na całym świecie wytworzono 57 mln ton odpadów elektronicznych, każdy z ludzi wyprodukował średnio 7,6 kg elektroodpadów. Średnia światowa recyklingu wynosi 17%.
A produkcja groźnych odpadów to nie jedyny problem związany z produkcją elektroniki. Rozmawialiśmy też o zanieczyszczeniu środowiska, krwawych minerałach, wyzysku pracowników na wielu etapach produkcji począwszy od wydobywania surowców po rozmontowywanie sprzętów i odzyskiwanie surowców (za pomocą młotków, kombinerek i grilla) na nielegalnych wysypiskach w krajach globalnego południa, dokąd trafią elektrośmieci z północy. Takie przygotowanie do czarnego piątku i cyber monday zafundowaliśmy uczestniczkom tuz przed startem szału świątecznych zakupów.