Źródła – logo

Manifest klimatyczny 100 dni

Wspólnie z 70 organizacjami klimatycznymi, ekologicznymi oraz społecznymi apelujemy do komitetów wyborczych o złożenie deklaracji, że w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy podejmą pierwsze 16 kluczowych dla ochrony środowiska i klimatu decyzji. Potrzebujemy kompleksowego podejścia do prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej i środowiskowej w wielu obszarach.
Polska przyroda i klimat są dobrami publicznymi. Dlatego domagamy się, aby w ciągu pierwszych 100 dni od uzyskania przez Rząd RP i Parlament wotum zaufania, rozpoczęły się także prace ustawodawcze zmierzające do uchwalenia ustawy o ochronie klimatu.
Szczegółowa treść Manifestu 100 dni znajduje się na stronie Koalicji Klimatycznej (klik)