Źródła – logo

Nie chcemy polowań w naszym lesie

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Jako organizacja ekologiczna sprzeciwiająca się polowaniom na zwierzęta chcemy ich zabronić we własnym lesie. Prawo na to nie pozwala. Skarga do sądu nie została uwzględniona. Teraz chcemy złożyć odwołanie, zbieramy na pokrycie kosztów sądowych.
Nasze stowarzyszenie jest właścicielem działki leśnej koło Przedborza w woj. łódzkim. Okazało się, że w naszym lesie koło łowieckie „Leśnik” prowadziło polowania na zwierzęta. Wśród celów statutowych stowarzyszenia jest ochrona zwierząt i ich naturalnych siedlisk i od lat prowadzimy działania antymyśliwskie. W 2016 roku złożyliśmy skargę na ówczesną uchwałę Sejmiku wyznaczającą obwody łowieckie. Sąd administracyjny stwierdził nieważność ustanowienia obwodu łowieckiego na nieruchomości należącej do stowarzyszenia – nasza działka została de facto wyłączona z obwodu łowieckiego i nie można było na niej polować. Było to możliwe, ponieważ w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił art. 27 ustawy Prawo łowieckie jako niezgodny z Konstytucją, naruszający prawo własności i prawa do własnych przekonań. Daliśmy impuls innym właścicielom do wyłączania ich terenów z obwodów łowieckich, doradzaliśmy jak to zrobić. Ostatecznie w Polsce zapadło jeszcze 150 podobnych wyroków (https://zakazpolowania.pl/prawo/).
W 2018 roku Sejm w miejsce uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny przepisu o wyznaczaniu obwodów łowieckich, wprowadził procedurę pozornie dającą właścicielom nieruchomości możliwość jednorazowego zgłaszania niewiążących „uwag” do projektu podziału województwa na obwody łowieckie. Z ponad 500 takich uwag uwzględniono pojedyncze, w ośmiu województwach nie uwzględniono ani jednej. Uwagi rozpatrywały komisje złożone z myśliwych i leśników.

We wrześniu 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego ponownie włączył nasz las do obwodu łowieckiego. Złożone przez nas uwagi nie zostały uwzględnione. Jednocześnie stowarzyszenie, jako osoba prawna, nie ma żadnych innych możliwości niedopuszczenia do polowania na zwierzęta na swoim terenie, gdyż wprowadzona do ustawy możliwość składania w starostwie oświadczeń o braku zgody na polowania na prywatnym terenie, dotyczy wyłącznie osób fizycznych (a nie osób prawnych). Sąd administracyjny nie uwzględnił naszej skargi (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BE4319A54), możemy teraz złożyć odwołanie (skargę kasacyjną) do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uważamy, że obowiązujące przepisy naruszają Konstytucję.

Chcemy sami decydować o naszym lesie. Nie godzimy się, aby myśliwi bez naszej zgody korzystali z naszego terenu i zabijali tam bezbronne zwierzęta. Chcemy zapewnić zwierzętom bezpieczną enklawę. Dlatego zorganizowaliśmy zbiórkę środków na pokrycie kosztów sądowych skargi kasacyjnej (wpis sądowy oraz opłata dla radcy prawnego za sporządzenie skargi). Możecie wesprzeć naszą zbiórkę na Pomagam.pl.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem założonym w 1997 roku. Zajmujemy się edukacją ekologiczną i przyrodniczą: prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, zielone szkoły, wydajemy materiały edukacyjne. Prowadzimy również działaniami antyłowieckie, na które składają się: monitoringi gmin i powiatów, lobbing, doradztwo dla osób, które nie chcą myśliwych na swoim terenie, udział w konsultacjach społecznych. Pomogliśmy ponad 100 osobom wyłączyć ich tereny z obwodów łowieckich, pomagamy składać oświadczenia o zakazie polowania na prywatnym terenie, monitorujemy czy polowania zbiorowe są prawidłowe zgłaszane i prawidłowo oznakowywane.