Źródła – logo

Polski dzień długu ekologicznego 2022

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Gdyby wszyscy ludzie na świecie, żyli tak jak Polacy, zużylibyśmy zasoby planety w trochę ponad 4 miesiące. Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Długu Ekologicznego, światowy dzień wypada pod koniec lipca. Biorąc pod uwagę styl życia Polaków, rozwój przemysłu itd. można spodziewać się, że zużywamy zasoby i niszczymy środowisko szybciej i bardziej niż np. Gwatemala, Indonezja czy Namibia. Okazuje się jednak, że kraje takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Japonia mają mniejszy ślad ekologiczny niż Polska.
Ślad ekologiczny dla Polski wynosi 4,8 gha na osobę, pojemność biologiczna Polski na osobę wynosi 1,9 gha na osobę (źródło: http://data.footprintnetwork.org/). To oznacza, że potrzeba by 2,53 Ziemi, gdyby wszyscy żyli tak jak Polacy.
Obecnie ponad 80 procent światowej populacji żyje w krajach, których zużycie zasobów jest większe niż możliwość regeneracji ich ekosystemów. To oznacza, że kraj abo importuje zasoby z innych krajów, albo zużywa nieodwracalnie swoje zasoby w taki sposób, że nie mogą się zregenerować lub emituje gazy cieplarniane do atmosfery w ilości przekraczające możliwość absorpcji. Najczęściej wszystkie te rzeczy dzieją się na raz.
Czy można coś z tym zrobić?
Trzeba!
Wywierając nacisk na władze, mądrze głosując podczas wyborów i podczas codziennych zakupów, będąc świadomym i wrażliwym.