Źródła – logo

Przedstawiciel Źródeł w zespole ds. reformy łowiectwa

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powołano zespół ds. reformy łowiectwa. 11 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu powołanego jako organ doradczy Ministry Klimatu i Środowiska. Najpilniejszym zagadnieniem, które będzie omawiane na kolejnych spotkaniach jest problem polowań na dzikie ptaki, które od lat budzi sprzeciw społeczny i jest źródłem napięć między myśliwymi a obrońcami przyrody. W skład zespołu wszedł również reprezentant ODE Źródła, który będzie podnosił m.in. kwestie związane z polowaniami na terenach prywatnych wbrew woli właścicieli oraz zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym rekreacyjnie z lasów.

powołano zespół ds. refromy łowiectwa