Źródła – logo

Światowy Dzień Mórz

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

W przypadającym dzisiaj Światowym Dniu Mórz z niepokojem spoglądamy w kierunku Morza Czarnego. Walki w Rezerwacie Biosfery Morza Czarnego (http://bsbr.org.ua/) największym chronionym obszarze na Ukrainie, wpisanym na Międzynarodową Listę Konwencji Ramsarskiej - spowodowały widoczne z kosmosu pożary.
Inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale ma i będzie mieć również ogromny i długofalowy wpływ na środowisko Ukrainy i całego regionu.
Ponad 902 ekspertów oraz 156 organizacji zajmujących się prawem międzynarodowym, ochroną środowiska i prawami człowieka z ponad 75 krajów, podpisanych pod listem otwartym, ostrzega przed kosztami środowiskowymi wojny w Ukrainie.
„W konfliktach zbrojnych cierpienie ludzkie jest tak wielkie, że czasami wydaje się niestosowne myślenie o problemach środowiskowych” – mówi Carl Bruch, prezes The Environmental Peacebuilding Association (EnPAx) oraz współautor listu. „Prawda jest jednak taka, że ​​oddziaływanie na środowisko może wpływać na źródła utrzymania oraz zdrowie publiczne, a także zabijać ludzi poprzez rozprzestrzenianie się chorób, które w przeciwnym razie by nie wystąpiły”.
Carroll Muffett, prezes The Center for International Environmental Law (CIEL) i współautor listu, podkreśla: „Tak jak ropa i gaz napędzają kryzys klimatyczny, tak rosyjska inwazja na Ukrainę pokazuje, w jaki sposób paliwa kopalne finansują, wzniecają i przedłużają konflikty na świecie. Poleganie na paliwach kopalnych jest zarówno destabilizują pokój na świecie, jak i klimat”.

W czasach przez wojną przygotowaliśmy dla Was specjalny pakiet edukacyjny o morzach. W pakiecie przyglądamy się negatywnym zjawiskom zachodzącym w morzach i w oceanach, takim jak: przełowienie, zanieczyszczenia (zwłaszcza plastikiem i metalami ciężkimi), zakwaszenie wód, niszczenie morskich siedlisk, eutrofizacja. Za pomocą ćwiczeń i doświadczeń staramy się pokazać ich przyczyny, konsekwencje dla przyrody oraz wpływ na ludzi, którzy polegają bezpośrednio na morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, aby utrzymać się przy życiu. Choć niektóre z problemów wydają się nam odległe, mamy na nie wpływ, dokonując codziennych wyborów, co warto podkreślać rozmawiając podczas zajęć z uczniami.