Źródła – logo

Webinar o edukacji w terenie

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Zapraszamy serdecznie na jutrzejszy webinar Sieci Organizacji Społecznych dla Edukacji, podczas którego będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto zabierać dzieci w teren zawsze, ale szczególnie teraz.
Opowiemy o naszych doświadczeniach z EkoRoku oraz o tym jak doświadczanie przyrody i kontakt z naturą sprzyja integracji uczniów z Ukrainy oraz redukuje napięcie i stres także polskich nauczycieli i dzieci. W naturze jest łatwiej!
Webinar będzie składał się z dwóch części. W pierwszej ekspertki Fundacji Rozwoju Dzieci (https://www.frd.org.pl/) przedstawią program Spynka, czyli lokalne centra animacji dla ukraińskich i polskich dzieci. Druga poświęcona będzie edukacji przyrodniczej i to pojawimy się my.
Webinar skierowany jest do władz samorządowych, w tym osób odpowiedzialnych za lokalną edukację, dyrektorek i dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji kultury - w tym bibliotek, centr aktywności, organizatorów zajęć pozalekcyjnych, a także półkolonii i innych wakacyjnych zajęć dla polskich i ukraińskich dzieci.
Spotykamy się w czwartek, 28 kwietnia o godzinie 18.00.
Link do spotkania:
https://zoom.us/j/94013031478?pwd=QjAveVBwS3h3QnhQUndkcDlENGROZz09

Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji działa na rzecz dobrej i mądrej szkoły. Promujemy i upowszechniamy dobre praktyki w edukacji. Nasze propozycje zmian systemowych, rozwiązań dla samorządów i szkół, wywodzą się z wieloletnich doświadczeń pracy w edukacji i szkolnictwie.
Podczas webinarów chcemy: pracować nad diagnozą potrzeb i wyzwań w obszarze edukacji wspierać samorządy w lokalnej polityce oświatowej oraz *szukać rozwiązań organizacyjnych konkretnych problemów. Co oczywiste skupiamy teraz się na wyzwaniach związanych z edukacją i adaptacją ukraińskich dzieci.
Spotkania realizowane w ramach projektu SOS for Education, w którym Źródła są partnerem. Projekt dofinansowany w 2022 r. przez Civitates.