Źródła – logo

Z nadzieją w Nowy Rok 2023

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2023 roku).

Na Nowy Rok życzymy i sobie i Wam dużo nadziei, spokoju, zakończenia wszelkich wojen, bezpieczeństwa, zdrowia, przewidywalnej pogody i w końcu prawdziwego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie, tak by zmiany klimatu wyhamowały zamiast nabierać pędu.