Źródła – logo

Bełchatów 2050

sprawiedliwa transformacja

Projekt ma na celu przedstawienie społeczności lokalnej w rejonie Bełchatowa oraz decydentom istniejących możliwości zrównoważonego rozwoju regionu po zakończeniu wydobycia węgla z istniejących odkrywek oraz zachęcenie władz samorządowych (lokalnych i wojewódzkich) do przygotowania się do pozyskanie środków europejskich w ramach funduszy Just Transition.

Więcej informacji na stronie belchatow2050.pl