Źródła – logo

Dyplom Młodego Ekologa

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” od 1999 roku przyznaje „Dyplom Młodego Ekologa” najaktywniejszym klasom i uczniom, jest on świadectwem zaangażowania w ochronę przyrody. Dotychczas dyplom otrzymało około 12000 uczniów z ponad 620 klas, są wśród nich głownie młodzi łodzianie - uczestnicy warsztatów ekologicznych, uczniowie klas współpracujących ze „Źródłami”, ale dyplom otrzymało również wielu uczniów z najodleglejszych zakątków Polski, są to uczestnicy „Bardzo Zielonych Szkół” - wycieczek z intensywnym programem ekologicznym organizowanych przez nas od 2002 roku.

Dyplom otrzymują uczniowie, którzy wzięli udział w cyklu pięciu różnych warsztatów prowadzonych przez Źródła. Cykl powinien zamknąć się w ciągu trzech lat, sugerujemy jednak by zajęcia odbyły się w ciągu jednego roku szkolnego, gdyż mają wtedy większe oddziaływanie na ucznia. Dyplom otrzymuje każdy uczeń, a także cała klasa oraz nauczyciel, który zorganizował cykl zajęć. Dyplom otrzymują również uczestnicy Bardzo Zielonej Szkoły. Wraz z dyplomem każdy uczeń otrzymuje Zielony Kodeks Młodego Ekologa.