Źródła – logo

Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest sygnatariuszem Karty Etycznej Pozarządowych Organizacji Ekologicznych.

Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające na rzecz:

Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do przejrzystości podejmowanych działań oraz jawności decyzji. Dlatego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad.

Jawność

Działalność każdej organizacji powinna być jawna dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do:

Rzetelność

Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy się do:

Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych:

Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administracyjnych powinno być:

Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych zobowiązujemy się do:

Po co powstała Karta Etyczna?

Głównym celem, dla którego powstała Karta Etyczna – jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.
Zdajemy sobie sprawę, że większość negatywnych stereotypów na temat organizacji ekologicznych ma swoje źródło w braku informacji – dlatego chcemy aby dane dotyczące działalności sygnatariuszy Karty były powszechnie dostępne.
Pomimo że zasady zaproponowane w Karcie są respektowane przez znaczącą większość organizacji, wymieniając je i powszechnie o nich informując chcemy się przyczynić do wzrostu zaufania społecznego wobec działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne.

Więcej informacji nt. Karty Etycznej POE na stronie Polskiej Zielonej Sieci - Sekretariatu Karty.