menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .
Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest sygnatariuszem
Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych (www.zrodla.org/karta_etyczna)Sygnatariusze Karty to organizacje ekologiczne działające na rzecz:
 • wysokiej jakości życia w czystym środowisku
 • zachowania skarbów przyrody
 • zaangażowania obywateli w działania na rzecz ochrony środowiska
Uznając znaczenie istotnej roli, jaką organizacje ekologiczne odgrywają w ochronie środowiska, chcemy dążyć do przejrzystości podejmowanych działań oraz jawności decyzji. Dlatego deklarujemy przestrzeganie poniższych zasad.

Jawność

Działalność każdej organizacji powinna być jawna dla wszystkich zainteresowanych. Dlatego zobowiązujemy się do:
 • rozpowszechniania informacji o działaniach realizowanych przez organizację
 • podawania do wiadomości publicznej rocznych raportów merytorycznych i finansowych.
Rzetelność

Osiągnięcie celów przyjętych przez organizację wymaga konsekwentnego i kompetentnego działania. Dlatego zobowiązujemy się do:
 • podejmowania zadań na miarę kompetencji i możliwości organizacji
 • wywiązywania się z umów I zobowiązań
 • troski o wysoką jakość realizowanych działań.
Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych:

Celem uczestniczenia organizacji w postępowaniach administracyjnych powinno być:
 • zapewnienie przestrzegania prawa
 • zagwarantowanie udziału społecznego w procesie podejmowania decyzji
 • pełna jawność procedur decyzyjnych
 • przeciwdziałanie korupcji
 • zapewnienie przestrzegania zasad ekorozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Uczestnicząc w postępowaniach administracyjnych zobowiązujemy się do:
 • kierowania się względami merytorycznymi
 • nie zawierania porozumień z inwestorem lub organem administracji, w związku z prowadzonym postępowaniem, w wyniku którego nasza organizacja, osoby odpowiedzialne w niej za podejmowanie decyzji lub podmioty z nią związane mogłyby uzyskać jakiekolwiek korzyści finansowe lub materialne
 • zapewnienia pełnej jawności wszystkich ustaleń dotyczących prowadzonego postępowania
 • poddania się obowiązującym procedurom wyjaśniającym i kontrolnym.Po co powstała Karta Etyczna?

Głównym celem, dla którego powstała Karta Etyczna – jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.
Zdajemy sobie sprawę, że większość negatywnych stereotypów na temat organizacji ekologicznych ma swoje źródło w braku informacji – dlatego chcemy aby dane dotyczące działalności sygnatariuszy Karty były powszechnie dostępne.
Pomimo że zasady zaproponowane w Karcie są respektowane przez znaczącą większość organizacji, wymieniając je i powszechnie o nich informując chcemy się przyczynić do wzrostu zaufania społecznego wobec działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne.

Więcej informacji nt. Karty Etycznej POE na stronie Polskiej Zielonej Sieci - Sekretariatu Karty

. . .

design: cztery selery