Źródła – logo

Historia Ośrodka „Źródła”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” jest stowarzyszeniem, jedną z kilku organizacji ekologicznych działających w regionie łódzkim. Powstał on w 1993 roku, początkowo przyjmując nazwę „Mleczna Droga” i był ośrodkiem edukacji ekologicznej prowadzonym przez Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne (MLE) wraz ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym „Tęczowa Rodzina” (obie te organizacje od dawna już nie istnieją). Założycielem i pomysłodawcą był Dariusz Matusiak, później pierwszy prezes stowarzyszenia „Źródła”, wówczas wiceprezes Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego. Wraz z nim Ośrodek tworzyli Bogna Stawicka i Stefan Poprawa ze stowarzyszenia „Tęczowa Rodzina”. Urząd Miasta zaoferował Międzyuczelnianemu Lobby Ekologicznemu przestronny lokal na ul. Piotrkowskiej 67 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną. Wykorzystując nadarzającą się okazję Dariusz Matusiak utworzył „Mleczną Drogę”, która patronować miała spotkaniom osób zainteresowanych ideami ekologicznymi, zdrowym stylem życia. Lokal otrzymany od Urzędu Miasta był przestronny i wygodny, duża sala warsztatowa pozwalała prowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej, a niewielka kuchnia umożliwiała przygotowywanie wegetariańskich obiadów. Korzystna lokalizacja przy ulicy Piotrkowskiej powodowała, że w Ośrodku pojawiało się coraz więcej osób, zachęcała do tego przyjemna, klubowa wręcz atmosfera. Wraz z rezygnacją Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego „Tęczowa Rodzina” ze współprowadzenia Ośrodka „Mleczna Droga” otrzymał on nową nazwę: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W 1997 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie.

otwarcie ośrodka edukacji w 1995 roku