menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, 42 632 03 11
fax 42 291 14 50, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


1% zbieramy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Nasza strona na Google Plus Nasz profil na Facebooku


edukacja ekologiczna na wysokim poziomieO STOWARZYSZENIU

dane stowarzyszenia
statut
członkostwo
raporty roczne
historia
nasi ludzie


logo
Logo do pobrania 747x288px (6 kB)
Logo zamienione na krzywe - AI (72 kB)

. . .

Historia Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła"

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest stowarzyszeniem, jedną z kilku organizacji ekologicznych działających w regionie łódzkim. Powstał on w 1993 roku, przyjmując nazwę "Mleczna Droga" i był ośrodkiem edukacji ekologicznej prowadzonym przez Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne wraz ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym "Tęczowa Rodzina" (dziś obie te organizacje już nie istnieją). Założycielem i pomysłodawcą był Dariusz Matusiak, później pierwszy prezes stowarzyszenia "Źródła", wówczas wiceprezes Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego. Wraz z nim Ośrodek tworzyli Bogna Stawicka i Stefan Poprawa ze stowarzyszenia "Tęczowa Rodzina". Można powiedzieć, że Ośrodek powstał przez przypadek. Urząd Miasta zaoferował Międzyuczelnianemu Lobby Ekologicznemu przestronny lokal na ul. Piotrkowskiej 67 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną. Wykorzystując nadarzającą się okazję Dariusz Matusiak utworzył "Mleczną Drogę", która patronować miała spotkaniom osób zainteresowanych ideami ekologicznymi, zdrowym stylem życia. Lokal otrzymany od Urzędu Miasta był przestronny i wygodny, duża sala warsztatowa pozwalała prowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej, a niewielka kuchnia umożliwiała przygotowywanie wegetariańskich obiadów. Korzystna lokalizacja przy ulicy Piotrkowskiej powodowała, że w Ośrodku pojawiało się coraz więcej osób, zachęcała do tego przyjemna, klubowa wręcz atmosfera.

Ośrodek "Mleczna Droga" został założony w czasie, w którym ruch ekologiczny w Łodzi się formował. Ludziom na początku brakowało doświadczeń i umiejętności, stąd też nie wszystkie działania były skuteczne. Ośrodek działał podobnie jak większość licznie wtedy w Polsce powstających grup ekologicznych. Zainteresowania osób pracujących w Ośrodku koncentrowały się wokół wegetarianizmu, praw zwierząt, transportu. Organizowane były akcje uliczne, zbiórki podpisów pod petycjami, pikiety. Udało się wydać kilka ulotek i plakatów.

Od początku swojej działalności "Mleczna droga" prowadziła szeroko rozumianą edukację ekologiczną, współpracując z łódzkimi szkołami oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze (Fundacja Ekologiczna "Zielona Szkoła", Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami) oraz z władzami samorządowymi (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi). Ośrodek od powstania sponsorowany był przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Ośrodek stał się miejscem spotkań młodych ludzi zainteresowanych pracą na rzecz środowiska oraz zdrowym stylem życia. Z czasem ukształtowały się odrębne grupy zajmujące się różnymi tematami. W latach 1994 - 2000 w Ośrodku spotykały się grupy: teatralna, dziennikarska (redagowała pismo "Zielona Łódź" wydawane przez MLE, dla osób z tej grupy zorganizowany został wakacyjny obóz dziennikarski), grupa czynnej ochrony płazów, grupa na rzecz życia bez uzależnień, grupa dyskusyjna "Gdy Sokrates ma 5 lat", praw zwierząt "Psubraty", muzyki naturalnej. Klub Zdrowego Życia zajmował się propagowaniem zdrowego stylu życia, idei wegetariańskich, kontaktów z przyrodą; grupa rowerowa zaś zajmowała się promocją ekologicznego transportu. W Ośrodku odbywały się również treningi Ki-Aikido i Hatha-Yogi.

W latach 1994 - 1996 najprężniej działającą grupą były "Psubraty". Głównym zadaniem grupy było propagowanie idei praw zwierząt oraz edukowanie w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Od końca 1995 roku trwały prace nad organizacją wystawy pod tytułem "Prawa Zwierząt", która odbyła się w maju 1996 roku w Łódzkim Domu Kultury. Wystawa ta była dużym sukcesem jej autorów, wydano wówczas pierwszy numer Kwartalnika Praw Zwierząt i Ekologii "Psubraty". Grupa od początku swego istnienia prowadziła kwesty na pomoc bezdomnym zwierzętom.

Poza stałymi spotkaniami grup, "Mleczna Droga" prowadziła także klubowy ośrodek młodzieżowy, w którym organizowane były dyskusje, projekcje filmów, wystawy fotograficzne, spotkania z ciekawymi ludźmi: filozofami, reżyserami, lekarzami itp. Ośrodek skompletował dość duży zbiór książek i filmów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, powstała biblioteka i filmoteka.

Wraz z rezygnacją Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalnego "Tęczowa Rodzina" ze współprowadzenia Ośrodka "Mleczna Droga" otrzymał on nową nazwę: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

W 1995 roku Bogna Stawicka i Maciej Kozakiewicz prezes Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego zorganizowali wieloetapowe szkolenie dla pozarządowych organizacji regionu łódzkiego "Tworzyjanki". Wraz z działaczami ze "Źródeł" uczestniczyli w nim ekolodzy z Pabianic, Stargardu Szczecińskiego, Zduńskiej Woli i Kolumny. Szkolenie okazało się bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Ośrodka, a wiele osób na długo jeszcze współpracowało ze "Źródłami", cześć z nich zakładało stowarzyszenie "Źródła" i nim kierowało.

Od 1995 roku MLE, a od 1997 roku "Źródła" prowadzą Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej, który jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą zarejestrowaną w łódzkim Kuratorium Oświaty. Ośrodek kuratoryjny stał się głównym projektem i podstawą działań "Źródeł". Celem OEiKE jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej łodzian poprzez aktywną edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez warsztaty i zajęcia w szkołach, imprezy plenerowe, szkolenia, wyjazdy terenowe. Poza tym Ośrodek prowadzi klub ekologiczny (tzw. klubik) czynny codziennie po południu, w ramach którego spotykają się grupy, gotowane są obiady wegetariańskie, odbywają się liczne spotkania z filozofami, artystami, naukowcami, ale przede wszystkim klub stał się miejscem, w którym spędza czas duża grupa osób.

Grupa edukacyjna przygotowała szeroką ofertę warsztatową dla szkół podstawowych i średnich. Propozycja obejmuje trzynaście tematów, zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem zabaw plastycznych, parateatralnych, elementów negocjacji, technik twórczego myślenia. W warsztatach wzięło już udział kilka tysięcy młodych ludzi.

Członkowie "Źródeł" organizują liczne szkolenia (m.in. szkolenia dla młodzieży "Młodzi młodszym" i "Ochrona humanitarna zwierząt", dla nauczycieli "Ekologia mieszczucha"), które miały nauczyć, jak prowadzić edukację ekologiczną dla młodzieży i nauczycieli. Odbywają się także odbywają się szkolenia wewnętrzne m.in. na temat prowadzenia warsztatów, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, szkolenie plastyczne obejmujące podstawy kompozycji, typografii, nauka robienia transparentów, szkolenia biologiczne, przyrodnicze. Pracownicy Ośrodka prowadzili zajęcia na "Eko-forum" organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Ośrodek bierze udział w obchodach świąt ekologicznych, współorganizuje festiwale kultury ekologicznej, organizuje konkursy (np. konkurs plastyczny dla dzieci "Zielony list do pana prezydenta"). W okresie ferii zimowych corocznie organizuje ekoferie dla dzieci z Domów Dziecka. Wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną organizowane były w latach 1994-1997 w Bieszczadach obozy dla młodzieży "Indiańskie lato". W 1998 Ośrodek zorganizował "Zielony Rejs Mazurski" obóz żeglarski z programem ekologicznym. Od 1996 roku "Źródła" współpracują ze stowarzyszeniem "Eco Art Village" oraz stowarzyszeniem "OnJaTy" przy organizacji międzynarodowych letnich obozów w Turtulu na Suwalszczyźnie (celem obozu jest m.in. przełamywanie barier kulturowych przez młodzież z Litwy, Białorusi, Polski i Europy Zachodniej).

W 1996 roku okazało się, że Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne i "Źródła" coraz bardziej oddalają się od siebie, mają inne cele i metody działania. Osoby blisko związane ze "Źródłami" postanowiły zawiązać własne stowarzyszenie. W dniu 27 lutego 1997 r. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, które przyjęło dotychczasową nazwę: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Darek Matusiak "Ptasiek" który dotąd był kierownikiem Ośrodka

Założenie odrębnego stowarzyszenia było przełomowym momentem w historii "Źródeł", wtedy rozpoczął się proces profesjonalizacji organizacji. Kolejną zmianą, tym razem wymuszoną przez sytuację, było przeniesienie do nowego lokalu. Kilkanaście tygodni po zarejestrowaniu stowarzyszenia okazało się, że "Źródła" muszą opuścić zajmowany dotąd lokal: podwórko przy ul. Piotrkowskiej 67 zostało wyremontowane, otwarto tu największe łódzkie kino "Polonia". Władze miasta zdecydowały, że w tak dogodnym miejscu powinno mieścić się coś bardziej dochodowego, niż ośrodek edukacji ekologicznej. Przez kilka miesięcy trwały poszukiwania odpowiedniego lokalu. Biorąc pod uwagę, iż główną działalnością "Źródeł" była edukacja ekologiczna (czyli warsztaty dla młodzieży, spotkania, prelekcje, szkolenia), trzeba było odrzucić liczne propozycje wynajęcia niewielkich pokoików w odległych częściach miasta. Udało się jednak znaleźć lokal w centrum Łodzi, przy Kilińskiego 78, składający się z dużych sal warsztatowej, biurowej, mniejszej sali klubowej, korytarza, przedpokoju, kuchni i łazienki. Po gruntownym remoncie uroczyście otwarto siedzibę w grudniu 1997 roku.

Zmiana lokalizacji miała wpływ na prace Ośrodka. Przede wszystkim nie znajdował się on w tak dogodnym miejscu jak poprzednio, pojawiało się w nim coraz mniej przypadkowych osób. Pozytywną zmianą była możliwość urządzenia biura. Na Piotrkowskiej nie było do tego odpowiednich warunków lokalowych, wszystkie prace biurowe wykonywane były w nieodległym biurze Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego na Piotrkowskiej 77. W samym Ośrodku działał "klubik", odbywały się głównie spotkania (tak formalne jak i towarzyskie) i warsztaty. Tej spokojnej, przyjaznej atmosfery nie udało się przenieść na Kilińskiego 78. W oczach wielu działaczy "Źródeł" zmiana ta była korzystna dla stowarzyszenia, gdyż na Kilińskiego wyczuwalna była atmosfera pracy, a nie jak poprzednio wypoczynku. Nastąpił podział na osoby, które przychodzą do Ośrodka pracować na rzecz ochrony przyrody i na takie, którym odpowiada przyjemna atmosfera, możliwość miłego spędzenia czasu, zjedzenia wegetariańskiego obiadu. Trwały dyskusje czy należy angażować czas na utrzymywanie i prowadzenie "klubiku".

W 1997 roku w "Źródłach" działy grupy: przyrodnicza, "Psubraty", rowerowa, edukacyjna, ponadto w lokalu odbywały się treningi Hatha Yogi. "Psubraty" intensywnie włączyły się w kampanię na rzecz ochrony wilków w województwie krośnieńskim, organizowały kwesty, akcję bożonarodzeniową "Święta bez przemocy". Grupa przyrodnicza brała udział w pracach na rzecz utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Prowadzona była edukacja ekologiczna w łódzkich szkołach. W grudniu ODE "Źródła" wydał książkę Bogny Stawickiej i Sławomira Rucińskiego "Ekologia mieszczucha" ze scenariuszami warsztatów ekologicznych. W tym samym czasie ukazał się pierwszy numer "Biuletynu" Źródeł miesięcznika informującego na bieżąco o działaniach stowarzyszenia.

Rok 1998 przyniósł kolejne znaczące zmiany. Po dwóch spotkaniach z filozofem Janem Marią Szymańskim, powstał pomysł spisania manifestu ideowego. Dyskusje na temat tego, jak powinien ów manifest wyglądać, jakie są priorytety poszczególnych "źródlan" i czy ten manifest jest rzeczywiście potrzebny trwały przez kilka miesięcy. Okazało się, że założyciele i działacze jednego stowarzyszenia mają diametralnie różne poglądy na temat celów, które chcą osiągnąć, metod jakimi chcą ten cel osiągnąć i zakresu tematycznego swoich działań. W rezultacie manifest nie zjednoczył i nie umocnił, lecz podzielił ekologów. W 1998 roku z grupy transportowej wyłoniło się nowe stowarzyszenie Towarzystwo Ekologiczne "W obronie Ziemi" (TEWOZ). W kwietniu TEWOZ zorganizował blokadę na Alei Mickiewicza by zwrócić uwagę na problem przebiegu autostrady A1 przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Dyskusje na temat metod działania Ośrodka trwały nadal i nasiliły się w maju 1998 roku. W tym czasie rozgorzała ogólnopolska dysputa na ten temat, a związana ona była z akcją na Górze św. Anny. "Źródła" w tej sprawie podzieliły się na dwa obozy: tych, którzy pojechali na górę i brali udział w blokadzie i tych, którzy krytykowali tę akcję.

Dyskusje te, pomimo że w ich trakcie wydawało się, że nie wniosą niczego pozytywnego, okazały się pomocne, gdyż członkowie "Źródeł" lepiej się poznali, ale przede wszystkim wiele się od siebie nawzajem nauczyli. Trwała dalsza profesjonalizacja stowarzyszenia. Coraz więcej rzeczy udawało się osiągnąć drogą prawną, a do akcji bezpośrednich odwoływano się tylko w szczególnych przypadkach. Dobrym przykładem jest tu praca grupy praw zwierząt "Psubraty". Jej początkowe działania koncentrowały się wokół protestów, zbierania podpisów pod petycjami i organizacji kwest. W 1997 roku trwały prace nad ustawą o ochronie zwierząt i możliwości jej nowelizacji, w których "Psubraty" brały udział. W 1998 roku grupa wykorzystała to, iż w październiku 1997 roku weszła w życie ustawa o ochronie zwierząt, złożyła liczne doniesienia do prokuratury i innych organów państwowych: o nielegalnych menażerii obwoźnych (spawa zakończona wyrokiem skazującym organizatora wystawy), o delegalizację Polskiego Związku Wędkarskiego (doszło do nawiązania rozmów z łódzkim odziałem związku), o walkach psów, o znęcaniu się nad zwierzętami.

Rok 1999 rozpoczął się dla Ośrodka "Źródła" kryzysem finansowym, a o katastrofalnej sytuacji Ośrodka głośno było w mediach. Od początku swego istnienia Ośrodek był finansowany głównie przez Urząd Miasta, okazało się jednak, iż w tym roku dotacje nie mogą zostać przyznane, ze względu na nowe przepisy prawne. Pieniądze Ośrodek otrzymał dopiero w maju. Od lutego do maja "klubik" (popołudniowe spotkania, obiady) był nieczynny. Jednak zawieszenia prac było pozorne Ośrodek bowiem działał dalej, wolontariusze pełnili codziennie dyżury, biuro było czynne jak zwykle, odbywały się warsztaty dla szkół, spotkania grup (powstała nawet nowa "Bliżej Natury"), odbywały się kwesty. Niestety, stali pracownicy musieli poszukać sobie na ten czas pracy, która dałaby im utrzymanie. Nie odbyły się tylko te imprezy czy wydarzenia, na których realizację nie wystarczyła sama determinacja i wysiłek ekologów: nie było zatem żadnych koncertów, Dnia Ziemi, wystaw.

W 2001 w Ośrodku znów zachodzą radykalne zmiany. W związku z sytuacją ekonomiczną Ośrodek zmuszony został do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nastapiła kolejna zmiana lokalu na mniejszy i tańszy w utrzymaniu, niestety obecnie Źródła posiadają tylko biuro, nie ma już sali warsztatowej czy wystawowej. Znów powróciliśmy na Piotrkowską, a dokładniej na róg Piotrkowskiej i Próchnika. Nastąpiły także zmiany osobowe, z zarządu a co za tym idzie z grupy liderów stowarzyszenia odchodzą trzy osoby m.in. założyciel i szef Ośrodka Dariusz Matusiak, zmienia się kierownictwo ośrodka kuratoryjnego. Ośrodek nie otrzymuje już wsparcia od władz miasta, przez ostatnie lata nie udaje się także otrzymać dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Ośrodek finansuje się sam dzięki warsztatom prowadzonym w łódzkich szkołach, edukacji ekologicznej podczas Zielonych szkół, szkoleń dla nauczycieli.

cdn...

. . .
 Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej Zielona 27 w Łodzi
Bardzo Zielone Szkoły
EkoKalendarz
Edukacja globalna
Woda nas uwodzi
U źródeł Natury
Nie podgrzewaj atmosfery
Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia
Parki i ogrody oczami młodzieťy
Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt
Szkolne ogrody - zielone pracownie

PZS
ODE Źródła jest członkiem
Polskiej Zielonej Sieci

PZS
ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Sprawiedliwego Handlu


Niech żyją!

ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Niech Żyją!


CCP

ODE Źródła jest członkiem
Koalicji Clean Clothes Polska (CCP)


BIP
Biuletyn Informacji Publicznej ODE Źródła

design: cztery selery