Źródła – logo

Konkurs dotacyjny dla szkół i przedszkoli w WFOŚiGW w Łodzi

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2017 roku).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017”. W ramach projektu dofinansowany może być zakup pomocy dydaktycznych, sadzonki roślin, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, transport uczestników oraz specjalistyczne zajęcia edukacyjne podczas wycieczek i warsztatów terenowych i stacjonarnych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć ekologicznych i przyrodniczych (stacjonarnych i terenowych) oraz Bardzo Zielonych Szkół organizowanych przez ODE Źródła. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków WFOŚiGW. Placówki zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu telefonicznego 42 632 81 18 lub mailowego edukacja@zrodla.org. Termin składania wniosków o dotację mija 15 lipca!