Źródła – logo

Bezpłatne zajęcia w terenie - trwa nabór na EkoRok w naturze

Otwieramy nabór do projektu
EKOROK ZE ŹRÓDŁAMI W NATURZE

Chcesz, aby dzieci:
• miały regularny kontakt z przyrodą?
• lepiej się uczyły?
• potrafiły się bardziej koncentrować?
• rozwijały swoją wyobraźnię?
• miały więcej ruchu w ciągu dnia?
• rzadziej chorowały?
• umiały ze sobą współpracować?
i uczysz w klasach II-III szkoły podstawowej i jesteś z Łodzi? - zgłoś swoją klasę do udziału w projekcie "EkoRok ze Źródłami w naturze" w roku szkolnym 2023/2024.
Zgłoszenia zbieramy od 1 do 15 września 2023 poprzez formularz https://forms.gle/sM4MfNeEAcViHdi19.
Do udziału w projekcie możemy zaprosić 15 klas. Uwaga, wypełnienie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w projekcie.
Uwaga, NIE decyduje kolejność zgłoszeń, lecz motywacja, możliwość dojazdu do lasu, itd. Klasy będziemy wybierać na podstawie formularza oraz rozmowy telefonicznej z wybranymi nauczycielami. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą mailową najpóźniej do dnia 22.09.2023r.
Przyjęta do projektu klasa weźmie udział w SZEŚCIU BEZPŁATNYCH WARSZTATACH TERENOWYCH trwających od 3 do 5 godzin w zależności od pory roku i pogody (w miesiącach jesiennych i wiosennych wyjścia będą dłuższe). Podczas warsztatów będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, zachwycać się jej bogactwem, odkrywać naturę wszystkimi zmysłami, poznawać mechanizmy funkcjonowania przyrody, tworzyć sztukę z naturalnych surowców, poznawać podstawy orientacji w terenie i surwiwalu, uczyć się samodzielności i współpracy, a przede wszystkim bawić się i odpoczywać od ławek i ekranów.
Zapraszamy nauczycieli, którzy doceniają wartość regularnego kontaktu z przyrodą i chcieliby w przyszłości częściej zabierać swoich uczniów w teren i sami również będą aktywnie brać udział w zajęciach. Celem projektu jest m.in. pokazanie metod do samodzielnej pracy z grupą po jego zakończeniu. Aktywny udział w warsztatach umożliwi Państwu również pogłębienie własnej wiedzy przyrodniczej. Chcielibyśmy, aby każdy nauczyciel przeprowadził samodzielnie co najmniej jeden warsztat w terenie po zakończeniu cyklu zajęć z naszymi trenerkami.
Prosimy o rozważne decyzje, zgłaszając się do projektu deklarujecie Państwo udział klasy w całym projekcie tj. w cyklu sześciu warsztatów terenowych. Wyjścia odbywają się niezależnie od pogody, tzn. lekki deszcz lub wiatr nie są przeszkodą. Jedynie ekstremalne warunki pogodowe będą podstawą do przełożenia zajęć.
Więcej informacji tutaj.

Projekt realizujemy dzięki wsparciu Fundacja Drzewo i Jutro.

EkoRok w naturze - nabór