Źródła – logo

Edukacja w przyrodzie

Chcesz, aby dzieci:

I uczysz w klasach I-III szkoły podstawowej i jesteś z Łodzi? - zgłoś swoją klasę do udziału w projekcie "EkoRok ze Źródłami w naturze" w roku szkolnym 2022/2023. Zgłoszenia zbieramy od 1 do 11 września 2022. Uwaga, nabór zakończony.
Uwaga, NIE decyduje kolejność zgłoszeń, lecz motywacja, możliwość dojazdu do lasu, itd. Klasy będziemy wybierać na podstawie formularza oraz rozmowy telefonicznej z wychowawcą.

Zapraszamy wychowawców, którzy doceniają wartość regularnego kontaktu z przyrodą, sami spędzają dużo czasu w naturze i chcieliby w przyszłości częściej zabierać swoich uczniów w teren. Jednym z celów projektu jest pokazanie metod do samodzielnej pracy z grupą po jego zakończeniu. Aktywny udział w warsztatach umożliwi Państwu również pogłębienie własnej wiedzy przyrodniczej. Chcielibyśmy, aby każdy nauczyciel przeprowadził samodzielnie przynajmniej jeden warsztat w terenie po zakończeniu cyklu zajęć z naszymi trenerkami.

6 października odbędzie się seminarium podsumowujące poprzednią edycję projektu, będzie ono jednocześnie spotkaniem organizacyjnym dla uczestników tegorocznej edycji. Nabór na seminarium będzie otwarty dla wszystkich chętnych i rozpocznie się w pierwszych dniach września. Podczas spotkania omówimy sprawy praktyczne i odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na seminarium.

Jeśli pracujesz w przedszkolu lub uczysz dzieci od IV klas SP wzwyż na terenie województwa łódzkiego, zapraszamy na warsztaty terenowe z naszej oferty.

Korzyści z udziału w projekcie:

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach będą odbywać się warsztaty?
Z wychowawcami klas przyjętych do projektu indywidualnie ustalimy terminy na cały rok szkolny. W formularzu prosimy o wskazanie najdogodniejszego/ych dni/a tygodnia. Jeśli z powodu choroby nauczyciela lub edukatora lub innych sytuacji losowych warsztat nie odbędzie w ustalonym terminie, przesuniemy go na najbliższy możliwy termin.

Co się stanie z projektem, jeśli wprowadzony zostanie lockdown?
Projekt zostanie zawieszony na czas zamknięcia szkół i w razie potrzeby wydłużony na kolejny rok szkolny. Jeśli lockdown będzie krótki, będziemy starali się nadrobić utracone zajęcia jeszcze w tym roku szkolnym.

Czy warsztaty będą odbywać się zimą?
Tak, warsztaty będą odbywać się co miesiąc przez cały rok szkolny. Warsztaty zimowe zostaną tak zaprojektowane, aby dzieci były w ruchu. Dzieci i nauczyciele powinni być odpowiednio ubrani oraz powinni mieć ciepłe napoje. Uczestnicy projektu (i rodzice) dostaną instrukcję jak przygotować się do zajęć w terenie w różnych porach roku.

Czy warsztaty będą odbywać się w razie niepogody?
Wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, jest tyko nieodpowiednie ubranie. Lekki deszcz, wiatr czy mróz nie są przeszkodą w prowadzeniu warsztatów. Oczywiście w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych będziemy przekładać zajęcia. Pamiętajcie o ubraniu adekwatnym do pogody.

Ile trwają warsztaty?
Warsztaty trwają 5 godzin (zimą do 4 godzin) i nie ma możliwości ich skracania ze względu na obiady w szkole, plan lekcji itp. Zgłaszając się do projektu prosimy o wzięcie tego pod uwagę. Dzieci i nauczyciele powinni mieć ubranie odpowiednie do przebywania na dworze przez ten czas i odpowiednią ilość prowiantu.

Gdzie będą odbywać się warsztaty?
W Łodzi i najbliższych okolicach. Warsztaty odbywać się będą w stałym, uzgodnionym z nauczycielem terenie zielonym (w lesie, ewentualnie dużym dzikim parku), tak aby dzieci mogły obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Proponujemy następujące lokalizacje: Las Łagiewnicki/Arturówek, Uroczysko Lublinek, Las Wiączyń, Park im. Piłsudskiego (na Zdrowiu),
Park Julianowski i Las Ruda Popioły/Stawy Stefańskiego.

Kto będzie prowadził warsztaty?
W projekcie będą pracować cztery doświadczone, kochające przyrodę i pracę z dziećmi edukatorki. Klasa będzie spotykać się przez cały projekt z jedną przydzieloną edukatorką, tak aby dzieci mogły ją poznać i by edukatorka poznała dobrze grupę i mogła dostosowywać dynamikę zajęć i poziom wiedzy do danej klasy.

Czy z jednej szkoły do projektu mogą zgłosić się dwie klasy?
Tak, to nie stanowi problemu. Jeśli chcielibyście wspólnie dojeżdżać na warsztaty, to możemy je prowadzić w tym samym czasie i w tym samym lesie/parku równolegle przez dwie trenerki. Uwaga, każda klasa musi osobno wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem projektu EKOROK ZE ŹRÓDŁAMI W NATURZE jest Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.