Źródła – logo

Edukacja w przyrodzie

Chcesz, aby dzieci:

I uczysz w klasę II lub III szkoły podstawowej i jesteś z Łodzi? - zgłoś swoją klasę do udziału w projekcie "EkoRok ze Źródłami w naturze" w roku szkolnym 2023/2024. Zgłoszenia zbieramy od 1 do 15 września 2023 poprzez formularz zgłoszeniowy. Uwaga, NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w projekcie możemy zaprosić 15 klas. Uwaga, wypełnienie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w projekcie.
Klasy będziemy wybierać na podstawie formularza oraz rozmowy telefonicznej z wybranymi nauczycielami.

Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów. Pierwszy to wypełnienie formularza. Na podstawie informacji z formularzy zostaną wybrani nauczyciele, do których zadzwonimy i będzie to drugi etap rekrutacji. UWAGA, zadzwonimy tylko do wybranych nauczycieli, którzy przeszli pierwszy etap rekrutacji. Wszyscy zgłoszeni zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą mailową najpóźniej do dnia 22.09.2023r.

Nauczyciele klas przyjętych do projektu otrzymają drogą mailową wzór zgłoszenia do projektu, który musi podpisać dyrektor szkoły oraz formularze zgód rodziców na udział dziecka w projekcie i dokumentację fotograficzną. Podpisane dokumenty należy przynieść na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się na początku października. Podczas spotkania omówimy sprawy praktyczne i odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Zapraszamy wychowawców, którzy doceniają wartość regularnego kontaktu z przyrodą, sami spędzają dużo czasu w naturze i chcieliby w przyszłości częściej zabierać swoich uczniów w teren. Jednym z celów projektu jest pokazanie metod do samodzielnej pracy z grupą po jego zakończeniu. Aktywny udział w warsztatach umożliwi Państwu również pogłębienie własnej wiedzy przyrodniczej. Chcielibyśmy, aby każdy nauczyciel przeprowadził samodzielnie przynajmniej jeden warsztat w terenie po zakończeniu cyklu zajęć z naszymi trenerkami.

Jeśli twoja pracujesz w przedszkolu lub szkole a twoja grupa nie kwalifikuje się do udziału w projekcie zapraszamy na warsztaty terenowe z naszej oferty.

Korzyści z udziału w projekcie:

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach będą odbywać się warsztaty?
Z wychowawcami klas przyjętych do projektu indywidualnie ustalimy terminy na cały rok szkolny. W formularzu prosimy o wskazanie najdogodniejszego/ych dni/a tygodnia. Jeśli z powodu choroby nauczyciela lub edukatora lub innych sytuacji losowych warsztat nie odbędzie w ustalonym terminie, przesuniemy go na najbliższy możliwy termin.

Czy warsztaty będą odbywać się zimą?
Tak, warsztaty będą odbywać się co miesiąc przez cały rok szkolny. Warsztaty zimowe zostaną tak zaprojektowane, aby dzieci były w ruchu. Dzieci i nauczyciele powinni być odpowiednio ubrani oraz powinni mieć ciepłe napoje. Uczestnicy projektu (i rodzice) dostaną instrukcję jak przygotować się do zajęć w terenie w różnych porach roku.

Czy warsztaty będą odbywać się w razie niepogody?
Wychodzimy z założenia, że nie ma złej pogody, jest tyko nieodpowiednie ubranie. Lekki deszcz, wiatr czy mróz nie są przeszkodą w prowadzeniu warsztatów. Oczywiście w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych będziemy przekładać zajęcia. Pamiętajcie o ubraniu adekwatnym do pogody. Opiekunowie powinni być ubrani nawet cieplej od dzieci, bo zwykle znacznie mniej biegają i skaczą podczas zajęć.

Ile trwają warsztaty?
Warsztaty trwają 5 godzin (zimą 3-4 godziny) i nie ma możliwości ich skracania ze względu na obiady w szkole, plan lekcji itp. Zgłaszając się do projektu prosimy o wzięcie tego pod uwagę. Dzieci i nauczyciele (!) powinni mieć ubranie odpowiednie do przebywania na dworze przez ten czas i odpowiednią ilość prowiantu.

Gdzie będą odbywać się warsztaty?
W Łodzi i najbliższych okolicach. Warsztaty odbywać się będą w stałym, uzgodnionym z nauczycielem terenie zielonym (w lesie, ewentualnie dużym dzikim parku), tak aby dzieci mogły obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Proponujemy następujące lokalizacje: Las Łagiewnicki/Arturówek, Uroczysko Lublinek, Las Wiączyń, Brus, Park im. Piłsudskiego (na Zdrowiu),
Park Julianowski i Las Ruda Popioły/Stawy Stefańskiego, Las Kraszew (Stróża).

Kto będzie prowadził warsztaty?
W projekcie będą pracować cztery doświadczone, kochające przyrodę i pracę z dziećmi edukatorki. Klasa będzie spotykać się przez cały projekt z jedną przydzieloną edukatorką, tak aby dzieci mogły ją poznać i by edukatorka poznała dobrze grupę i mogła dostosowywać dynamikę zajęć i poziom wiedzy do danej klasy.

Czy z jednej szkoły do projektu mogą zgłosić się dwie klasy?
Tak, to nie stanowi problemu. Jeśli chcielibyście wspólnie dojeżdżać na warsztaty, to możemy je prowadzić w tym samym czasie i w tym samym lesie/parku równolegle przez dwie trenerki. Uwaga, każda klasa musi osobno wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj raport z pilotażu projektu.

Organizatorem projektu EKOROK ZE ŹRÓDŁAMI W NATURZE jest Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.