Źródła – logo

Dla bezpiecznych spacerów w lesie - monitoring i poradnictwo

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2023 roku).

Co roku w Polsce, w trwającym pół roku sezonie łowieckim, odbywa się ok. 30.000 polowań zbiorowych. Jeśli nie chcesz narażać życia i zdrowia swojego i swoich bliskich, przed spacerem do lasu powinnaś/powinieneś sprawdzić, czy przypadkiem nie odbywa się tam polowanie zbiorowe (myśliwego polującego indywidualnie nie sprawdzisz). Aby sprawdzić, czy w lesie będziesz bezpieczna/y musisz wiedzieć po terenie jakiej gminy spacerujesz, a jeśli las jest na granicy dwóch lub większej ilości gmin, musisz przeszukać BIP lub stronę wszystkich tych gmin na wiele miesięcy wstecz. Obowiązujące od 2018 roku przepisy nakładają na organizatorów polowań zbiorowych obowiązek informowania o nich gmin, a na gminy obowiązek przekazywania tych ostrzeżeń mieszkańcom, m.in. poprzez obwieszczenia na stronach internetowych. Dwie podjęte przez nas próby monitoringu przestrzegania tych przepisów dały dramatyczne wyniki - przepisy są całkowicie ignorowane, zaś tam, gdzie spełnione są formalności, sposób zamieszczania obwieszczeń jest całkowicie bezużyteczny dla mieszkańców, którzy chcieliby uniknąć niebezpieczeństwa podczas spacerów po lesie.
Obywatele nie mają możliwości skutecznie sprawdzić, gdzie i kiedy polowania się odbywają. Nieustannie odbieramy telefony od ludzi, którzy podczas rodzinnych spacerów w lesie natknęli się na polowanie. Oprócz zgłoszeń do gmin, miejsce polowania powinno być w specjalny sposób oznakowane, te przepisy również są łamane.
Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca i Sieci Obywatelskiej Watchdog w sierpniu rozpoczniemy realizację projektu „Dla bezpiecznych spacerów w lesie”.
Planujemy działania w dwóch obszarach: poradnictwo oraz monitoring przestrzegania przez koła łowieckie i gminy przepisów dotyczących ogłaszania terminów polowań zbiorowych. W przypadku nieprawidłowości każdorazowo chcemy doprowadzić sprawę do końca, to znaczy składając skargi do WSA w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz składając zawiadomienia do organów ścigania w przypadku złamania przepisów. Po zakończeniu sezonu będziemy dysponować twardymi danymi potwierdzającymi, jak nie działają obowiązujące przepisy. Będzie to dla nas podstawa do sformułowania opartych o dowody wniosków dotyczących zmiany prawa. Chcemy opracować projekt nowelizacji ustawy i doprowadzić do zgłoszenia go do sejmowej ścieżki legislacyjnej.
W ramach projektu opracujemy również poradnik dla osób zajmujących się edukacją terenową dot. bezpieczeństwa w lesie w sezonie łowieckim.

Na zdjęciu dzik w lesie oraz napis: Dla bezpiecznych spacerów w lesie - monitoring i poradnictwo.