Źródła – logo

Działania antyłowieckie

działania antyłowieckie

Od 2016 zajmujemy się monitoringiem kwestii związanych z łowiectwem. Gdy Trybunał Konstytucyjny unieważnił sposób, w jaki wyznaczane były tzw. "obwody łowieckie" na gruntach prywatnych, wygraliśmy w sądzie administracyjnym sprawę II SA/Łd 398/16 i zaczęliśmy pomagać innym właścicielom wyłączać nieruchomości z obwodów łowieckich. Zapadło wtedy ponad 150 wyroków.

Obecnie zajmujemy się również monitoringiem (gmin i powiatów), lobbingiem, doradztwem dla osób, które nie chcą myśliwych na swoim terenie, udziałem w konsultacjach społecznych... A w wolnych od pism procesowych chwilach spacerujemy po lasach i podglądamy zwierzęta.

Współpracujemy z:

Dla bezpiecznych spacerów w lesie

Dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca w sierpniu 2023 rozpoczniemy działania w zakresie poradnictwa oraz monitoringu przestrzegania przez koła łowieckie i gminy przepisów dotyczących ogłaszania terminów polowań zbiorowych. Opracujemy również poradnik dla osób zajmujących się edukacją terenową dot. bezpieczeństwa w lesie w sezonie łowieckim.

Treść wniosku nr 6/2/S/2023 dofinansowanego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca: wniosek-6-2-s-2023.pdf