Źródła – logo

Łódzkie szkoły dla klimatu - planujemy ekperyment

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Za nami kolejne szkolenie w ramach projektu "Łódzkie szkoły dla klimatu". Rozmawialiśmy o Celach Zrównoważonego Rozwoju, o marnowaniu żywności i wpływie diety na klimat, a także o produkcji i utylizacji elektroniki oraz jej wpływie na zmianę klimatu. Poruszaliśmy temat osobistej odpowiedzialności za stan środowiska. Korzystając z metody greendramy zastanawialiśmy się czym jest ekologiczny styl życia. Rozpracowywaliśmy również różne przykłady greenwashingu. Drugi dzień szkolenia poświęcony przede wszystkim na wymyślaniu wariantów eksperymentu edukacyjnego, w którym będą brać udział uczniowie. Był też blok psychologiczny poświęcony tematyce rozwoju mózgu nastolatków, a także wartościom i postawom w edukacji, które chcemy za pomocą projektu wzmacniać. Piękne drzewo widoczne na zdjęciu to efekt warsztatu na temat znaczenia kontaktu z naturą dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz kształtowania postaw proekologicznych.