Źródła – logo

Łódzkie szkoły dla klimatu

„Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości” to projekt Urzędu Miasta Łodzi i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” łączący edukację globalną z edukacją ekologiczną i w dodatku naprawdę angażujący uczestników w realne działania na rzecz ochrony klimatu.

Wracamy z kolejną edycja projektu. Zgłoś szkołę - wypełnij formularz zgłoszeniowy. Nabór trwa do 18 listopada 2023 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli publicznych szkół ponadpodstawowych i podstawowych (uczniowie klas VII i VIII) z terenu Łodzi.
Obejmuje: cykl szkoleń dla nauczycieli (niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczysz), warsztaty dla uczniów prowadzone przez edukatorów Źródeł i szkolne projekty klimatyczne.
Jednak najważniejszym elementem projektu są eksperymenty edukacyjne, do których zaprosimy młodzież wraz z rodzicami, a wcześniej także nauczycieli i kadrę projektu. Chcemy, żeby młodzi ludzie nie czuli się osamotnieni w swojej trosce o przyszłość planety. Chcemy dać im trochę nadziei i poczucia, że nie są sami. Że są wśród nich odważni, aktywni dorośli, którym zależy i którzy się starają.
Mamy osiem eksperymentów do wyboru, dotyczą one oszczędzania wody, oszczędzania energii, ekologicznego transportu, ograniczenia jedzenia mięsa, nie marnowania jedzenia, ekologicznych zakupów, ograniczenia korzystania z internetu oraz spędzania określonego czasu w przyrodzie. Każdy uczeń wybierze dla siebie taki temat, który go najbardziej zainteresuje.

Zapoznaj się ze szczegółami projektu:

Sprawdź, jak wyglądał ubiegłoroczny pilotaż.