Źródła – logo

Podsumowanie eksperymentów klimatycznych

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2023 roku).

W ramach projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu” zakończył się eksperyment edukacyjny, którego celem była zmiana codziennych nawyków na bardziej przyjazne klimatowi. Ostatecznie w wyzwaniu wzięło udział 101 uczniów i uczennic z sześciu wybranych łódzkich szkół. Każda zgłoszona do projektu osoba sama zdecydowała jakie wyzwanie podejmie. Do wyboru było siedem różnych eksperymentów. Uczennice i uczniowie najczęściej wybierali działania dotyczące zmiany diety na bardziej roślinną, nie marnowania żywności, oszczędzania wody i regularnego przebywania w przyrodzie. Założeniem było, że eksperyment będzie trwał pięć do siedmiu dni. Zdecydowanej większości uczestników udało się realizować go przez założony czas, było też dużo osób które z własnej woli wydłużyły sobie czas trwania wyzwania do ponad dziesięć dni. Podczas warsztatów podsumowujących eksperyment uczniowie bardzo pozytywnie ocenili swój udział w tym działaniu i deklarowali, że chętnie wzięliby udział w podobnym projekcie jeszcze raz. Zapytani o to, co dał im udział w eksperymencie, odpowiadali że satysfakcję z podjęcia i zrealizowania wyzwania, nową wiedzę i doświadczenia a także motywację do dalszych działań na rzecz klimatu. Dla części uczestników zmiana przyzwyczajeń i pamiętanie o narzuconych ograniczeniach nie było łatwym zadaniem, tym bardziej dumni czuli się, gdy udało im się wytrwać. Część młodzieży deklarowała, że podczas realizacji projektu miała wsparcie rodziny, niektórym udało się namówić bliskich do podjęcia wyzwania, jednak wiele osób musiało radzić sobie z eksperymentem na własną rękę, gdyż rodzina w żaden sposób ich nie wspierała. Większość uczestników miała poczucie sensu podjętych działań. Czuli, że to co robią, jest wartościowe a zmiana nawyków ma znaczenie zarówno dla nich jak i dla świata. Duża część młodzieży zadeklarowała kontynuowanie eksperymentu w mniejszej skali także po zakończeniu projektu. Mamy nadzieję, że wykształcone podczas realizacji wyzwań nowe nawyki zostaną z uczestnikami na dłużej.