Źródła – logo

Archiwum projektów

Poniżej prezentujemy dużą część projektów realizowanych od początku istnienia stowarzyszenia. Projekty i działania koncentrują się wokół kilku głównych tematów, są to:

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

Rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Ochrona przyrody

Zmiany klimatu

Mała ekologia

Edukacja globalna

Ochrona humanitarna zwierząt

Zieleń miejska

Czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych

Inne działania