Źródła – logo

Zmiana klimatu

zmiana klimatu

Od 2022 roku we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi i łódzkimi szkołami realizujemy projekt „Łódzkie szkoły dla klimatu” poświęcony jednemu z największych wyzwań ludzkości jakim jest globalna zmiana klimatu.

Nieustannie też edukujemy dzieci i młodzież podczas warsztatów realizowanych w naszej sali warsztatowej oraz w szkołach województwa łódzkiego, a nauczycielom i edukatorom pokazujemy jak rozmawiać o zmianach klimatu z uczniami.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zmianom klimatu. Do wyboru mamy następujące tematy:

Sprawdź szczegóły, wybierz odpowiednią grupę wiekową i znajdź warsztat dla swoich uczniów.

Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów

Nie podgrzewaj atmosfery – wprowadzenie do zmian klimatu.
Podczas szkolenia przedstawimy aktualną wiedzę na temat zmian klimatu wraz z ciekawymi metody pracy z uczniami w różnym wieku. Pokażemy jak mówić o zmianach klimatu, aby zainteresować i zmobilizować do działania.

Sprawdź szczegóły.

Publikacje

Nie podgrzewaj atmosfery. Materiały dla nauczycieli
Gosia Świderek, Agnieszka Wnuk
wyd. ODE Źródła, Łódź 2009

Co po węglu? O zmianach klimatu, energetyce i sprawiedliwej transformacji. Pakiet edukacyjny
Karlina Baranowska, Piotr Dominiak
wyd. ODE Źródła, Łódź 2021

Dla klimatu przeciw ubóstwu – scenariusze zajęć lekcyjnych
wprowadzenie: Aleksandra Antonowicz, Marta Śmigrowska, Magdalena Noszczyk
scenariusze: Gosia Świderek
wyd. Polska Zielona Sieć, Kraków/Szczecin 2010

Narzędziownik WWF. Klimat. Scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej
Gosia Świderek
wyd. WWF Polska, Warszawa 2019

Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych
scenariusze: Gosia Świderek, Magdalena Noszczyk, Maria Huma
wprowadzenie do działów: Aleksandra Antonowicz, Maria Huma, Andrzej Żwawa
wstęp: Milena Antonowicz
wyd. Polska Zielona Sieć, Kraków/Szczecin 2012

Postaw na rozwój. Zrównoważony!
red. Gosia Świderek
scenariusze zajęć: Karolina Baranowska, Anna Chomczyńska, Kamil Czepiel, Katarzyna Kępska, Gabriela Jarzębowska, Adam Kaczmarek, Ewa Kamińska-Bużałek, Ewelina Paprocka, Gosia Świderek, Anna Tomaniak
wyd. ODE Źródła, Łódź 2013

Szkoły dla klimatu – scenariusz zajęć
Gosia Świderek
wyd. Polska Zielona Sieć, Kraków 2009

Zrealizowane projekty

Nie podgrzewaj atmosfery (2009)

Celem projektu było nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego z nas oraz ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu.
W ramach projektu opracowaliśmy i wydaliśmy pakiet edukacyjny, który trafił do 3500 szkół, zorganizowaliśmy 22 szkolenia dla nauczycieli i 300 warsztatów w szkołach, zainicjowaliśmy obchody święta klimatu w 150 szkołach, przeprowadziliśmy kampanię medialną i outdoorową. Strona projektu: www.klimat.edu.pl

Szkoły dla klimatu (2009)

Kampania edukacyjna Polskiej Zielonej Sieci skierowana do młodzieży, której celem była aktywna edukacja obywatelska w zakresie zmian klimatu nastawiona na kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. ODE Źródła odpowiedzialne były za opracowanie scenariusza zajęć realizowanych na terenie całego kraju oraz za przeszkolenie edukatorów, a także realizację projektu w woj. łódzkim.

Dla klimatu przeciw ubóstwu (2010)

Projekt Polskiej Zielonej Sieci, którego celem jest uświadomienie bogatym społeczeństwom Polski, Niemiec i Francji, że nieprzewidywalne zmiany klimatu stanowią dziś najpoważniejszą przeszkodę w walce ze światowym ubóstwem. Kampania promuje także działania zapobiegające zmianom klimatu w imię globalnej solidarności.
Na potrzeby projektu Źródła opracowały pakiet edukacyjny dla nauczycieli obejmujący 5 scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.

Ekozorientowani – razem dla edukacji (2011-13)

W ramach projektu przeprowadzono dwie edycje półrocznej Szkoły Trenerów Edukacji Ekologicznych dla ok. 50 os. W programie szkoły ok. 1/4 czasu tj. 36h przeznaczono na zagadnienia związane ze zmianą klimatu. W ramach projektu przeprowadzono również 30 szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju. Wśród ośmiu realizowanych tematów był m.in. „O zmianach klimatu z perspektywy ekologicznej, społecznej i politycznej”.

Postaw na rozwój! Zrównoważony! (2013)

W ramach projektu opracowano szkolenie internetowe i zorganizowano jego 2 edycje w których wzięły udział 172 osoby oraz 5-dniową Szkołę Trenerów EG dla 22 osób. Opracowano pakiet edukacyjny (17 scenariuszy), wydano i dwie gry karciane. Przeprowadzono 303 warsztaty. Projekt kontynuowano w kolejnym roku, zorganizowano kolejną edycją szkoły trenerów, wydano publikacje z 28 scenariuszami, przeszkolono nauczycieli i zorganizowano 300 warsztatów dla młodzieży.

Źródła skutecznej edukacji globalnej (2018-2020)

Celem projektu było upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji globalnej na pierwszym etapie edukacyjnym. W ramach projektu: przeprowadziliśmy badanie ankietowe dot. postaw nauczycieli wobec EG (w tym nauczania o zmianach klimatu w klasach I-III SP), analizę aktualnych podręczników dla klas I-III pod kątem zawartości treści EG, zorganizowaliśmy roczną Szkołę Trenerów Edukacji Globalnej (z jednym zjazdem w całości poświęconym zmianom klimatu), cykl 30 kaskadowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości (zmianom klimatu poświęcony był cały blok podczas drugiego etapu szkolenia), ogólnopolską konferencję poświęconą EG, opracowaliśmy 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wydaliśmy pięć bajek kamishibai nt. zaniku bioróżnorodności, uchodźstwa, dostępu do wody, dostępu do edukacji oraz dostępu do żywności - czyli problemów wzmacnianych przez zmiany klimatu. Strona projektu: www.globalna.edu.pl