menu:strona główna
menu:stowarzyszenie
menu:edukacja
menu:projekty i działania
menu:publikacje
menu:kontakt
kalendarz Źródeł galeria Źródeł
Nasz profil na Facebooku Przekaż 1% podatku na projekty Żródeł
 
  

kontakt

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, kom. 507 575 535
e-mail: office@zrodla.org.pl


Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

edukacja ekologiczna na wysokim poziomie
. . .
aktywni z natury

Głównym celem programu Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny jest ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz walorów turystycznych małych ojczyzn poprzez projekty uczniowskie.
Bohaterami projektu są młodzi ludzie, którzy - wspierani przez dorosłych - angażują się w ochronę zasobów przyrodniczych swojej miejscowości i dowiadują się, jak skutecznie i odpowiedzialnie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, m.in. wytyczając autorskie ścieżki eko-turystyczne.
Projekt wzmacnia współpracę przedstawicieli samorządu terytorialnego, szkół, liderów młodzieżowych oraz organizacji i grup zajmujących się ochroną środowiska i rozwojem.

Zrównoważony rozwój ma zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom możliwość stałego polepszania jakości życia i zaspokojenia potrzeb bez uszczerbku dla naszej planety i jej mieszkańców.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli szerzej poznać, a następnie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zaangażować się w następujące zagadnienia:
  • odpowiedzialny i zdrowy styl życia,
  • przyjazna środowisku i ludziom świadoma konsumpcja,
  • przyjazne dla środowiska środki transportu,
  • eko-rozwój i ochrona klimatu,
  • ograniczanie zużycia wody i energii,
  • odnawialne źródła zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling.

Projekt:
  • wspiera uczniów w skutecznym wykorzystaniu wiedzy na temat ochrony środowiska, gospodarowania zasobami naturalnymi, świadomego i odpowiedzialnego stylu życia oraz inspirować ich do podjęcia działań we własnych społecznościach;
  • wspiera tworzenie ekoklubów, czyli nieformalnych miejsc spotkań, w których młodzież będzie mogła aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Ekokluby zapewnią przestrzeń dla rozwinięcia działań i poszerzenia zainteresowań, opracowywania projektów;
  • tworzy warunki, w których dorośli i młodzież stają się partnerami dzielącymi się swoją wiedzą i współpracującymi w zespołach projektowych;
  • zapewnia możliwość promocji oraz ochrony skarbów natury i zachęca uczniów do przyjęcia roli ambasadorów piękna swoich małych ojczyzn.
Chętnych do udziału w programie . przede wszystkim samorządy, którym zależy na promocji regionu i wspieraniu zaangażowania uczniów prowadzonych przez nie szkół w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, a także ekspertów zainteresowanych merytorycznym wsparciem projektu

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: koordynatorka programu Gabriela Lipska tel. 022 875 8540 wew. 120


Projekt Aktywni z natury - Młodzi ambasadorzy skarbów natury małych ojczyzn realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z organizacjami: Rekopol, ODE Źródła, OPUS, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, warszawska grupa eFTe, Beluga z Islandii, Ramboll z Norwegii, Ecoclubes z Argentyny. Finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budťetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
. . .

design: cztery selery