Źródła – logo

Szkoły trenerów

Przeprowadziliśmy już osiem szkół trenerów: cztery edukacji ekologicznej, trzy edukacji globalnej i jedną edukacji przyrodniczej. Nasze szkoły trenerów to intensywne kursy składające się z 8-10 weekendowych zjazdów. Osoby uczestniczące w kursie po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobędą wiedzę z zakresu treści edukacji dla zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem dwóch najważniejszych wyzwań środowiskowych: zmian klimatu i zaniku bioróżnorodności oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia zajęć dla młodzieży i dorosłych metodami aktywizującymi. Szkoła trenerów ma umożliwić osobom chcącym rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie edukacji ekologicznej/przyrodniczej/globalnej lub dopiero rozpoczynającym praktykę trenera, zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia zajęć odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.

Szkoły Trenerów są skierowane do animatorów, aktywistów, pedagogów, studentów i innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć „przygodę” z edukacją ekologiczną, przyrodniczą lub globalną. Uczestnicy naszych szkół trenerów rekrutują się z różnych środowisk a łączy ich troska o środowisko przyrodnicze, zacięcie społecznikowskie i determinacja. Wśród uczestników widzimy zarówno osoby zaangażowane w działania różnych lokalnych organizacji pozarządowych, klubów młodzieżowych, harcerstwa, jak i osoby zainteresowane tworzeniem własnych inicjatyw edukacyjnych.
Przeszkoleni przez nas trenerzy wykorzystują wiedzę współpracując przy realizacji projektów edukacyjnych zarówno ze Źródłami, jak i innymi instytucjami oraz inicjują własne działania.